Betalningsskyldighet för räkningar i dödsbo

FRÅGA
Hej,Har jag, som dödsbodelägare, betalningsansvar för räkningar i dödsboet om pengar saknas i boet?Kan jag få ekonomiska svårigheter om dödsboets betalningar förfaller till inkasso eller kronofogden? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Arvingar till ett dödsbo blir inte betalningsskyldiga för de skulder som inte kan betalas av dödsboet. Om det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet för att betala skulderna ska dessa avskrivas.

Du kommer att få ett brev från Kronofogden som underrättar dig om skulden, vilken inte är personlig för dig utan det är skuld på dödsboet. Skulder går aldrig i arv.

Däremot, är det så att ni som delägare av ett dödsbo redan har delat upp tillgångarna mellan er men det visar sig att det finns en skuld som dödsboet måste betala så blir ni återbetalningsskyldiga till dödsboet. Detta för att så mycket som möjligt av skulden ska kunna betalas, och således så lite som möjligt behöver avskrivas.

Du kommer alltså inte hamna hos Kronofogden för att ett dödsbo där du är delägare inte kan betala kvarblivna skulder.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97583)