Betalningskrav för fildelning. Vad ska jag göra?

2019-05-29 i Fordringar
FRÅGA
Jag har tidigare fått ett brev från en advokatbyrå, som jag ignorerade, då jafick ett betalkrav på 4500 för att inte driva ärendet till domstol. Jag polisanmälde då detta, och igår fick jag en påminnelse om detta, och ombads samtidigt ta kontakt med en advokat som är kunnig i detta område vid bestridande.Jag känner inte till filmtiteln, och har heller inter fildelat något. Måste jag nu betala detta, eller kan jag ignorera detta igen?
SVAR

Tack för du att vänder dig till Lawline!

Inledningsvis bör man se till vad som står i Upphovsrättslagen (URL). Enligt 1 § URL har den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk upphovsrätt till sin prestation. Det inkluderar t.ex. musik, filmer och datorprogram. Prestationer som har ett nära samband med upphovsrättsliga verket skyddas som närstående rättigheter. Upphovsrätten innebär som utgångspunkt en uteslutande rätt att förfoga över verket (2 § URL och 46 § URL för framställare av ljud- och bildupptagningar). Det får numera anses klart fildelning utgör ett upphovsrättsligt intrång om inte rättighetsinnehavens samtycke inhämtats innan (se Högsta domstolen avgörande NJA 2014 s. 859). Om ett upphovsrättsligt intrång konstaterats har upphovsmannen eller rättighetsinnehavare under vissa förutsättningar rätt till skälig ersättning för intrånget (se kriterier 54 § URL).

Det ovanstående utgör antagligen grunden för det betalningskrav du nämner. Som utgångspunkt har du två val: 1) Acceptera betalningskravet och betala, eller 2) besvara skrivelsen med att bestrider kravet på alla punkter. Generellt är det viktigt att besvara betalningskrav för att undvika stigande kostnader (t.ex. brev från inkassobolag). Om du väljer att betala betalningskravet utgör det en form av förlikning. Se till att spara all kommunikation mellan dig och byrån, samt gör en ordentlig genomläsning av villkoren innan. Om du istället väljer att bestrida betalningskravet är det ytterst en domstol som är behörig att avgöra frågan. Det är rättighetsinnehavaren eller dess representanter (byrån) som då måste inleda en process.

I övrigt har ämnet du beskrivit blivit mycket uppmärksammat på senare tid. Bakgrunden återfinns i att flera stora rättighetsinnehavare gått samman och begärt ut IP-adresser som misstänkts för fildelning. Problemet är att en IP-adress i många fall kan ha använts av flera personer, t.ex. ett WIFI-nätverk som lånats ut till vänner eller helt enkelt varit oskyddat. Den åsikt som framförts av dessa rättighetshavare är att den som står på anslutningen ytterst är ansvarig för att hålla den säker. Personligen, har jag varken läst eller hört att frågan blivit avgjord ännu.

Jag hoppas att mitt svar hjälper dig! Om du är intresserad erbjuder Lawline en tjänst där du kan få komma i kontakt med en jurist. Läs mer på https://lawline.se/contact

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (804)
2021-06-17 Måste jag betala tillbaka felaktiga utbetalningar?
2021-06-16 Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?
2021-06-14 Vad kan jag göra om en säljare inte presterar enligt överenskommelse?
2021-06-14 Hur ska man gå tillväga när arbetsgivaren vägrar att betala ut lön?

Alla besvarade frågor (93293)