Betalningsföreläggande vid utebliven semesterersättning

Hej! Under 9 månader arbetade jag på ett företag i Göteborg på timmar och fick sedan "sparken" p.g.a av arbetsbrist. Nu skyller arbetsgivaren på att min semesterersättning varit inbakad i timlönen och att jag därför inte har rätt att kräva ut detta. Varken avtalet eller kontraktet säger något om sem. ersättning. Kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för utebliven semesterersättning? Hur fungerar det? Har man rätt att kräva ut det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Som arbetstagare har du rätt till semesterersättning enligt Semesterlagen (se: https://lagen.nu/1977:480). Precis som du nämner så finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Förförandet regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (se: https://lagen.nu/1990:746) och innebär att KFM, efter din ansökan, skickar ett föreläggande om betalning till din före detta arbetsgivare. Denna får sedan svara på detta och eventuellt motsätta sig kravet. Motsätter arbetsgivaren ditt krav kan målet på din begäran drivas vidare i tingsrätten. Om arbetsgivaren inte motsätter sig kravet fastställer KFM ditt krav i ett beslut (utslag) och däri anges att svaranden förpliktas att betala vad du har begärt. När du ansöker om betalningsföreläggande ska du ange om du vill ha Kronofogdens hjälp med att driva in skulden eller inte. Om du inte vill ha det direkt kan du senare ansöka om verkställighet av utslaget. Ansökningsavgiften vid betalningsföreläggande är 300 kr men dessa pengar kan du kräva tillbaka av din arbetsgivare när du ansöker om verkställighet.

Om din arbetsgivare motsätter sig kravet kan du som sagt driva målet vidare i tingsrätt och här är det värt att notera att du kan bli skyldig att betala både dina och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet.

Här finner du ansökan om betalningsföreläggande: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

När det gäller den tvistiga frågan i ditt fall (semesterlönen) är jag, utifrån din fråga, av den uppfattningen att du har rätt att få ut semesterersättning. Dock bör det noteras att det finns vissa möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att avtala om att semesterersättningen skall ingå i den ordinarie lönen, under förutsättning att denna ersättning åtminstone motsvarar den som arbetstagaren enligt lag har rätt till.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo