Betalningsföreläggande och handräckning genom kronofogdemyndigheten

FRÅGA
Vi har en medlem i båtklubben som inte betalat hyra för båtplats samt låtit båten stå kvar på uppställningsplatsen på land i tre år.Kan vi flytta, sälja eller på annat sätt avyttra båten?
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Först och främst vill jag lyfta fram att ni inte bör försöka avyttra båten själva på något sätt, detta skulle troligen vara ett straffbart handlande från er sida.

Om det ni främst önskar göra är att få bort båten är det bästa ni kan göra att begära en vanlig handräckning av Kronofogdemyndigheten (KFM). Detta förfarande regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. KFM gör ingen vidare prövning av riktigheten i ert krav mer än om det är uppenbart obefogat eller ogrundat. Svarande kommer istället direkt att delges ert krav och få tid att antingen medge eller invända mot detta, vanligtvis med en tidsfrist om 2 veckor. Invänder svaranden mot kravet är det upp till er om ni vill ta tvisten vidare till domstol.

Är ni mer intresserade av att driva in den skuld båtägaren har till er kan ni begära betalningsföreläggande från Kronofogden. Samma lag som för handräckning är tillämplig, med stöd av 2§. Processen är då densamma som för handräckning.

Ni kan även förena ett krav om handräckning med betalningsföreläggande om ni både vill avhysa båten och driva in er skuld.

Ni kan läsa mer på Kronofogdemyndighetens hemsida där ni även hittar blanketter för ansökan.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (502)
2021-02-28 Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
2021-02-23 Vad kan jag göra när mitt ex inte hämtar sina saker?
2021-02-21 Om hyresgästen vägrar flytta ut
2021-02-21 Handräckning

Alla besvarade frågor (89867)