Betalningsföreläggande för att fastställa en skuld

Hej jag har lånat ut pengar till en person men inte skrivit någit avtal emellan oss. Personen vill nu inte betala tillbaka finns det något jag kan göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om en person är skyldig dig pengar, men vägrar att betala tillbaka dem, kan du vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer då att fastställa skulden. För att du ska kunna ansöka om denna typ av föreläggande krävs det att skulden avser pengar, att det rör sig om en skuld du själv kan påverka genom förhandling, samt att skulden har förfallit till betalning.

När du har lämnat in din ansökan kan två scenarier uppstå; antingen erkänner personen sin skuld och betalar till dig, eller så bestrider denne sin skuld och fortsätter vägra att betala. Om personen väljer att betala sin skuld, helt eller delvis, måste du snabbt och skriftligt meddela detta till kronofogden. I det fall personen bestrider skulden kan du välja att fortsätta driva ärendet i domstol. Om inte så kommer ärendet att avskrivas, d.v.s. läggas ned.

Blankett till ansökan om betalningsföreläggande, samt mer detaljerade instruktioner om hur ansökan ska gå till hittar du på kronofogdens hemsida.

Till sist vill jag tillägga att det alltid är att rekommendera att nedteckna upprättade avtal. Naturligtvis gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga, men ur bevishänseende vid eventuell tvist är det klart mest fördelaktigt om avtalet finns att tillgå i skriftlig form.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo