Betalningsföreläggande för att driva in fordran

Hej! Jag skulle behöva hjälp med hur man drivet krav mot Fundior för att få ut sina insatta pengar där. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att driva in ett krav hos någon kan du vända till kronofogdemyndigheten (KFM). Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. KFM prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör personen eller, som i det här fallet, företaget det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld.

Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo