Betalningsföreläggande

2020-04-20 i Fordringar
FRÅGA
Jag har lånat ut över 200000kr till en kompis . Hur ska jag göra för att skicka ett betalningsföreläggande till kronofogde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En ansökan om betalningsföreläggande gör man via kronofogdemyndighetens hemsida. Du kan klicka via denna länk (här) för att direkt komma till rätt sida.

Det finns en del saker som kan vara bra att ha i åtanke innan du ansöker om betalningsföreläggande. Lånet måste vara förfallet till betalning. Om ni tillsammans har kommit överens om ett datum då skulden ska vara betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande först när det datumet har passerat. Har ni inte kommit överens om något datum för betalning, så ska betalning erläggas när du som borgenär kräver det, sker inte betalning vid det tillfället kan du söka om betalningsföreläggande (1 kap. 5 § skuldebrevslagen).

Det kan också vara värt att notera att gäldenären, den som är skyldig dig pengar, kan motsätta sig betalningsföreläggandet. Då kan kronofogdemyndigheten inte mot gäldenärens vilja ta pengarna. Ett alternativ blir då att ta tvisten till domstol.

En ansökningsavgift på 300 kr måste erläggas av dig när du ansöker om betalningsföreläggandet. I ansökningsblanketten finns ett alternativ som ger dig möjligheten att kräva ersättning för detta av gäldenären.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?