Betalningsansvar trots ID-kapning?

2018-01-24 i Fordringar
FRÅGA
har fått mitt bank id kapat .någon som är skyldig mig 83000kr som ligger hos kronofogden. nu får jag brev från norwegian bank att jag är skyldig 52000 kr . skrev till dom utan svar att jag givetvis ska betala mina skulder som jag alltid gjort -- om jag hade fått några pengar .gav dom sen mitt kontonummer kolla gärna .hit har inga pengar kommit i alla fall. är polisanmält och jag har även sänt detta papper till norwegian. döm om min förvåning när jag igår får ett berv från norwegian bank att jag ska betala 5000kr för att dum ska hålla igen på sina krav tills vidare .betala inom 15 dagar annars rättsliga åtgärder ??? kan dom göra så . de svarar ej på frågan vart dom sänt pengarna / till vilket konto - gjorts flera försök till kapning från andra mer noggranna banker som kontaktat mig sen har det blivit avstyrt . hur hanterar jag detta? med norwegian bank tänker inte betala under polisutredning
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågeställningar

Jag börjar med att kort sammanfatta hur jag uppfattat din beskrivning och dina frågeställningar. En person, jag väljer att kalla honom för Kalle, är skyldig dig 83 000 kr och skulden ligger hos Kronofogden. Huruvida det pågår utmätning eller om Kalle har bestridit betalningsskyldighet framgår dock inte. Kalle har dessutom kapat ditt Bank ID. Hur du vet att det är Kalle som har gjort detta, framgår inte heller. Däremot framgår det att du har polisanmält ID-kapningen.

Norwegian bank, som jag tolkar det som att du är kund hos, har skickat ett betalningskrav till dig om 52 000 kr. Du tror att det är Kalle som har gjort så att den här skulden har uppstått genom användning av ditt bank-ID. Du har meddelat Norwegian att det inte är du som har gjort detta och du har även meddelat dem att händelsen är polisanmäld.

Nu har Norwegian trots ovanstående, skickat ett krav till dig på 5 000 kr. De skriver att du ska betala denna summa, för att de ska avvakta med sitt krav på 52 000 kr. De har dock inte samarbetat gällande att ta reda på var de 52 000 kronorna har satts in, så du vet inte det. Du har också fått veta att samma försök till ID-kapning har gjorts på andra banker som du är kund hos, men där har ärendena lagts ner. Jag förutsätter slutligen att du skriver i egenskap av privatperson och därmed är konsument i förhållande till bankerna.

ID-kapningen

ID-kapning, eller identitetsintrång, innebär att en person köper något (en vara eller krediter) i någon annans namn. Om man misstänker att man har blivit utsatt för identitetsintrång ska man göra en polisanmälan, vilket du skriver att du har gjort. Själva brottet kallas för olovlig identitetsanvändning och återfinns i brottsbalken 4 kap 6b §. Brottet kan ge fängelse i upp till två år. Även andra brott kan bli aktuella, exempelvis falsk urkund (brottsbalken 14 kap 10 §) eller bedrägeri (brottsbalken 9 kap 1 §).

Om åklagaren anser att det finns tillräckligt mycket bevis för att väcka åtal, så gör han eller hon det. I annat fall läggs ärendet ner. Av din beskrivning verkar det som att utredningen fortfarande pågår. Du har ingenting att förlora på att vara målsägande (alltså "offret") i ett brottmål. Till skillnad från civilrättsliga mål blir du inte tvungen att betala några rättegångskostnader om den åtalade gärningsmannen inte döms för brottet, utan det är en åklagare som driver själva processen mot den åtalade gärningsmannen.

Betalningsansvar för fakturorna

Oavsett om man har blivit utsatt för ett brott eller inte, ska man inte betala felaktiga fakturor. Om man får en faktura för något man inte har köpt, ska man genast bestrida den. Det finns inget formkrav för hur ett sådant bestridande ska se ut, utan det viktiga är att man gör det tydligt och skriftligt. Om man är helt passiv, kan fordran gå vidare till Kronofogden. Fortsätter man då att vara passiv kommer Kronofogden fastställa skulden och man kan då bli föremål för utmätning.

Bestrider man betalningsansvar, får inte Kronofogden fastställa skulden. Den som vill ha betalt måste istället stämma dig inför domstol och vinna målet, för att kunna få några pengar. Det är därför väldigt viktigt att bestrida om man anser att man inte är skyldig att betala.

När Norwigean skriver att de kommer att vidta "rättsliga åtgärder" om du inte betalar, så menar de troligtvis att stämma dig inför tingsrätten. Bara för att de skriver så, är det inte alls säkert att de faktiskt kommer att göra det. Men om de gör det, så måste de kunna visa att du är betalningsskyldig för det aktuella beloppet, eller med andra ord att du har ingått det påstådda avtalet som gjort dig betalningsskyldig.

Förutsatt att de inte har några sådana bevis, kommer du inte att behöva betala. Man behöver inte betala för någon man inte köpt. Dock finns det såklart risk att de har någon form av bevis som gör det sannolikt att du har ingått avtalet. Även om du själv vet att du exempelvis inte har skrivit på något papper, så kan de ändå ha din signatur på ett papper eftersom någon har förfalskat det. Det kan då bli svårt för dig att bevisa att du inte har skrivit på pappret.

Om de går vidare med betalningskravet till domstolen, handlar det alltså om vad de respektive du kan bevisa. Jag kan tyvärr inte uttala mig om huruvida de kommer att lyckas eller inte, men mitt råd är att du (om du inte redan har gjort det) tydligt bestrider betalningsansvar.

Vad de menar med att du kan betala 5 000 kr för att de ska avvakta med kravet på 52 000 kr kan jag inte heller uttala mig om då jag inte har sett brevet. Troligtvis står det något mer i det brevet, exempelvis diverse villkor förenade med åtgärden. Skriv inte under eller betala någonting innan du har läst allt som står och försäkra dig om att du förstår innebörden av allt som står.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är det ett brott att begå ID-kapning och det blir en utredning för sig. Din eventuella betalningsskyldighet gentemot banken blir dock en civilrättslig prövning. Ur deras synvinkel verkar de se det som att du har ingått ett avtal med dem som gör dig skyldig att betala 52 000 kr.

Om de väljer att gå vidare med det kravet trots att du bestrider, blir det upp till en domstol att avgöra vem som har bäst bevisning. Om åklagaren väcker åtal mot Kalle och Kalle döms för olovlig identitetsanvändning och det därmed framkommer att det är han som har ingått avtalet med Norwegian i ditt namn, blir det såklart mycket svårt för Norwegian att komma någonstans med sitt krav mot dig. Om utredningen däremot läggs ner, är det svårare att spekulera i utgången av en eventuell civilrättslig prövning angående din betalningsskyldighet.

Mitt råd till dig, förutom att bestrida betalningsansvar och polisanmäla händelsen, är att förebygga ytterligare ID-kapning. Kontakta dina banker och meddela vad som har hänt. Kontakta även företag som Klarna, Payson osv och spärra så att ingen kan beställa varor mot faktura i ditt namn. Du kan också kontakta kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode, för att få hjälp att aktivera deras bedrägerispärrar.

Om du vill ha ytterligare hjälp, exempelvis med att tolka breven från Norwegian eller ha någon som företräder dig i en eventuell tvist mot Norwegian, kan du anlita Lawline Juristbyrå. Juristbyrå tar sig inte an brottmål, men däremot civilrättsliga mål. Om du vill ha hjälp att komma i kontakt med juristbyrån, får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (849)
2022-01-25 Hyresgäst vill att hyresvärd betalar renoveringar
2022-01-21 Ostridig fordran och betalningsföreläggande - Hur gör man?
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden

Alla besvarade frågor (98613)