Betalningsansvar för gemensamt lån efter separation

Hej,

Min fru och jag ska skiljas och det har uppstått ett par frågor. Vi bor i hyresrätt och har bara möbler gemensamt. Tidigt i vårt förhållande, innan vi gifte oss, uppdagades att min fru hade skulder. För att slippa sms-lån stod jag som medsökande på ett medlemslån hos en storbank. Dessa pengar användes för att betala av hennes skulder och tanken var att hon skulle sköta avbetalningarna ensam, vilket hon också har gjort. Nu menar hon att vi ska dela på skulden när vi skiljer oss iom att båda två står skrivna på lånet. Hur funkar detta? Pengarna gick till hennes skulder och avsikten har hela tiden varit att det är "hennes". Vad gäller? Vore tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den/de som står på ett lån kallas för gäldenär/er och är således den/de som rent juridiskt är ansvarig/a för att betala skulden (1 kap. 1 § skuldebrevslagen). Det faktum att du betraktas som lånets gäldenär räcker därför för att banken ska kunna kräva dig på pengar för lånet. Omkringliggande omständigheter, såsom lånets syfte och avsikt, tar banken ingen hänsyn till när de vill utkräva skulden.

Utgångspunkten är att flera gäldenärer på ett lån är solidariskt betalningsansvariga för lånebeloppet (1 kap. 2 § skuldebrevslagen). Detta innebär att banken kan kräva hela skulden av vilken gäldenär de vill. Ifall banken kräver en gäldenär på hela summan så har den gäldenären regressrätt gentemot de andra gäldenärerna - alltså en möjlighet att kräva de andra på den del som dessa ansvarar för (1 kap. 2 § 2st. skuldebrevslagen). Om inget annat är föreskrivet, utgår man ifrån att gäldenärerna svarar för lika mycket var. Tvingas du alltså betala mer än din halva av lånet, kan du kräva din fru på den del som hon anses ansvara för.

Enligt vad du uppgett är du i nuläget ansvarig för lånet eftersom du helt enkelt står på det. Det man dock alltid kan göra är att ta kontakt med banken för att se om de kan godkänna ett gäldenärsbyte. Kanske kan någon i din frus närhet kliva in som borgensman alternativt medlåntagare? Eller så kanske din fru kan ställa något annat som säkerhet för lånet? Det är fritt fram att sluta sådana avtal med banken, så länge som de samtycker till det såklart.

Skulle inte banken samtycka till något gäldenärsbyte eller annan säkerhet för din del av skulden så kan det i en bodelning vara möjligt att överföra lånet till din fru. Detta förutsätter dock fortfarande att banken samtycker till detta, men kan vara enklare eftersom din fru i och med bodelningen får täckning för skulden (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta sker genom att giftorättsgods (7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken), vad som i ert fall verkar vara de gemensamma möblerna, ges till henne i sådan utsträckning att det täcker skulden (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Har ni inte tillräckligt med möbler för detta betalar du istället resterande del (11 kap. 11 § äktenskapsbalken). I praktiken leder det till att du helt enkelt "köper ut dig själv ur lånet". Detta kan i slutändan bli billigare för dig eftersom du inte behöver erlägga hela din del av lånet kontant i och med överföringen av möblerna istället.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo