Betalning av misstag - condictio indebiti

Jag har fått in en summa på närmare 10000kr på mitt konto från min förra arbetsgivare. Hon gjorde vid flera tillfällen fel med min lön under min anställning, bla betalade hon ut för lite lön varje månad, ville inte betala semesterlön eller ersättning. Efter att facket varit inkopplade fick ja tillslut mina pengar. Nu när ja fick in den här summan trodde ja att de va till mig eftersom hon gjort fel tidigare. Nu hörde hon av sig och ville ha tillbaka pengarna då de va en felutbetalning enligt henne.

Är ja skyldig att betala tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet du beskriver rör huruvida din fd arbetsgivare har rätt att få tillbaka pengar som har betalats av misstag, även kallat condictio indebiti. Det finns inte någon reglering i lag om detta, utan det framgår av rättspraxis hur en ska gå till väga.

Huvudregeln är att pengar som har betalats av misstag ska återgå. Detta framgår av b.la rättsfallet NJA 1989 s. 224. Dock finns undantag till detta. I rättsfallet NJA 2001 s. 353 så ställer domstolen upp två förutsättningar för att undantag ska göras från condictio indebiti. Dessa förutsättningar är:

god tro och

parten har inrättat sig efter betalningen.

I ditt fall skulle det absolut kunna resoneras för att du har tagit emot pengarna i god tro, då du antog att betalningen inte hade gjorts av misstag (tidigare krångel med löneutbetalning etc.). Det framgår inte om du har inrättat dig efter betalningen eller inte, men kortfattat kan sägas att det innebär att du har har infunnit dig i och anpassat dig till beloppet. Exempel på detta är att pengarna är förbrukade. Om pengarna ligger på ett sparkonto är det troligtvis inte att se som att du har inrättat dig efter betalningen. Vad som också ska nämnas är att domstolen också kan lägga vikt vid partsförhållandet och vem av parterna som har haft störst chans att överblicka förhållandet. Detta framgår bl.a av rättsfallet NJA 1994 s. 177. I ditt fall rör det sig om en arbetsgivar- och arbetstagarsituation, vilket betyder att du ses som den svagare parten. Det är något som också ska tas i beaktande.

För att sammanfatta det hela skulle jag jag påstå att det inte står helt klart om du är skyldig att betala tillbaka summan till din arbetsgivare eller inte. Det beror bl.a på om du har inrättat dig efter betalningen eller inte. Om du har inrättat dig efter betalningen skulle jag råda till till att, i första hand, ta kontakt med din fd arbetsgivare och diskutera saken. I andra hand kan du ta kontakt med facket igen och be dem att hjälpa dig i ärendet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”