Betalning av kontrollavgift inom kollektivtrafiken

Hej. Jag hade av misstag löst en barnbiljett när jag skall åka på vuxen (vid tillfället hade jag för mindre än en månad sendan fyllt 20) och tänkte inte alls på det, det handlade om en station imellan och fick böter på 1000 kr. Hade ingen legitimation på mig så han tvingde dessutom mig att tala om vad jag hette och när jag var född. Jag skrev en överklagan och breskrev att jag gjort detta av misstag att jag är arbetslös och har inte möjlighet att betala pengarna nu, kan tänka mig att betala mellanskillnaden på biljetterna och betala böterna vid ett senare tillfälle när jah fått jobb. Fick tillbaka ett brev från Skånetrafiken att de tydligd står på deras hemsida att man inte får åka på barn biljett som vuxen och att jag skall betala avi inom 10 dagar. Mitt problem är att jag inte har några pengar och är livrädd för att de ska hamna hos kronofogden. Kommer det att göra det, eller hur skall jag göra? Kan man överklaga det igen? Tack för förhand! Mvh Johanna

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du redan överklagat kontrollavgiften på 1000 kr på det sätt som följer av denna länk: https://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=34361&epslanguage=SV

Har du gjort detta inom åtta dagar från kontrollavgiftens utfärdande så har du gjort ett korrekt bestridande av kontrollavgiften och du kan därför inte klandras på denna grund. I ditt fall har dock överklagandet bestridits på andra grunder. Om du fortfarande befinner dig inom tidsfristen på åtta dagar från kontrollavgiftens utfärdande kan du prova att överklaga kontrollavgiften igen. Visar det sig att överklagandet bestrids, eller att tidsfristen på åtta dagar passerat och du inte har möjlighet att betala kontrollavgiften har Skånetrafiken möjlighet att vända sig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande enligt 1-2 §§ Lagen om betalningsföreläggande och handräckning, för att fastställa att du har en skuld till Skånetrafiken som du ska betala.

I detta skede kan du vända dig till Kronofogden och bestrida skulden enligt 31 § samma lag som ovan. Skånetrafiken kommer att informeras om detta och får välja om de vill gå till domstol med ärendet eller om de vill att ärendet skall skrivas av (detta innebär att de efterger sitt krav på betalning). Om Skånetrafiken väljer att gå vidare med en domstolsprocess kan du utöver kontrollavgiften på 1000 kr belastas med rättegångskostnader om du skulle förlora i domstolen.

Om du inte hör av dig till Kronofogden efter att du delgivits kravet på betalning meddelas ett utslag enligt 42 § (samma lag som ovan) där du förpliktas betala vad Skånetrafiken begärt. I detta fall kan du även bli ersättningsskyldig för de kostnader Skånetrafiken har i målet enligt 46 §.

Även i detta skede kan du invända mot utslagen och begära återvinning enligt 52 §. Det innebär att ärendet tas över av domstol och en domstolsprocess kommer att inledas enligt 54 §. Även i denna situation kan större kostnader tillkomma utöver skulden på 1000 kr.

Det lämpligaste du kan göra i det här fallet är att betala skulden till Skånetrafiken eftersom en domstolsprocess kan föranleda betydligt större kostnader för dig. Om det är så att du verkligen inte kan betala kontrollavgiften avvakta och se om Skånetrafiken tar ärendet till domstol. Det tar vanligtvis flera månader innan en domstolsprocess är avgjord och du har därför möjlighet att tjäna in pengarna under tiden och komma överens om en betalningsuppgörelse och därmed förlikas med Skånetrafiken innan processen avgörs. I detta fall minimerar du dessutom rättegångskostnaderna beroende på hur långt processen hinner fortlöpa innan en överenskommelse nås.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo