FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt21/03/2019

Betallösningar på internet, vilka regelverk gäller och är vi under granskning av Finansinspektionen?

Vi siktar på att skapa en marknadsplats på internet där privatpersoner kan sälja fysiska varor mellan varandra. Marknadsplatsen kommer att hålla pengarna från köparen tills båda parter är nöjda för att sedan betala ut till säljaren. Transaktionerna är planerade att ske enligt följande:

Köparens betal/kreditkort -> Företag för kortinlösen (ex. stripe eller klarna) -> Marknadsplatsens företagskonto -> Säljarens privata konto

Vi har lite svårt att tolka det nuvarande regelverket som finns. Min fråga är därmed om man hamnar under lagen om betaltjänster och/eller lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, och därmed hamnar under tillsyn av finansinspektionen?

Lawline svarar

Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!

För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras och utifrån vilken situation. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat er fråga och er situation

Jag uppfattar det som att ni avser starta upp en marknadsplats på internet där privatpersoner kan köpa och sälja fysiska varor sinsemellan. Ni vill ordna med en smart betallösning och undrar under vilken lag er verksamhet kommer att bedrivas.

Ni undrar specifikt om er verksamhet kommer att bedrivas under lag (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen) och/eller under lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Er fråga ställer ni särskilt med hänsyn till att ni undrar om ni kommer vara under Finansinspektionens granskning.

När ni omfattas av betaltjänstlagen och måste ansöka om tillstånd för registrering som betaltjänstleverantör omfattas ni inte av lag om viss verksamhet för konsumentkrediter; ni står under tillsyn av Finansinspektionen

Jag uppfattar det som att ni planerar att bedriva en verksamhet där medel (pengar) tas emot från köparen och hålls avskilda för att sedan betalas ut till säljaren eller åter till köparen beroende på om de kommer överens. Detta är en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och kräver tillstånd som betaltjänstleverantör, se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § betaltjänstlagen.

Innan ni startar er verksamhet ska ni ansöka hos Finansinspektionen om att bli registrerade som betaltjänstleverantör. Har ni tillstånd av Finansinspektionen som betaltjänstleverantör behöver ni inte ett ytterligare tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Tillämpningsområdet för lag om viss verksamhet med konsumentkrediter framgår av dess 1 kap. 1 §. I andra stycket framgår att "lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med tillstånd enligt andra författningar." Bedriver ni er rörelse efter tillstånd från Finansinspektionen som registrerad betaltjänstleverantör omfattas ni alltså inte av lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Finansinspektionen utöver tillsyn även när det gäller betaltjänstlagen. Enligt 8 kap. 3 § betaltjänstlagen får Finansinspektionen t.ex. genomföra undersökningar av registrerade betaltjänstleverantörer.

Avslutningsvis vill jag säga att er fråga är komplex, regelverket är krångligt och ni kan behöva ta hjälp av en jurist för att reda ut vilka tillstånd ni bör söka och vad ni bör tänka på just för er verksamhet. Inom ramen för expresstjänsten har jag inte möjlighet att sätta mig in mer i just er situation än utifrån de uppgifter ni lämnat i frågan.

För att boka tid med mig eller någon av mina kollegor inom ramen för vår juristbyrå, vänligen kontakta: vega.schortz@lawline.se

Lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”