Betalat fordran innan jag mottagit betalningsföreläggande

Hej!

Jag har fått ett betalningsföreläggande från kronofogden. Det gäller en obetald faktura.

- Föreläggandet är daterat 25 juni.

- Fakturan betalade jag den 22 juni (betalningsdag).

- Den fanns, enl mitt bankuttdrag, mottagaren tillhanda den 25 juni (valutadag).

Som jag ser det så utesluter här det ena det andra vilket ger att jag antingen hade en skuld den 25 juni (datumet för föreläggandet), eller så var jag skuldfri.

Vanligt sunt förnuft säger mig att det inte går att hävda att jag är skyldig någon pengar som de har på sitt konto. Så därför önskar jag bestrida föreläggandet.

Men eftersom vanligt sunt förnuft inte egentligen är särskilt vanligt så undrar jag vad som gäller här. Kan de rent rättsligt hävda att jag hade en skuld dagen för föreläggandet? Är det datumet för föreläggandet som gäller här?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som du redogör för händelseförloppet så har borgenären (sökanden) ansökt om ett betalningsföreläggande innan din betalning mottagits. Det rörde sig vid ansökan om en giltig fordran till vilken sökanden har påbörjat indrivning hos Kronofogden. I vanliga fall drar sökanden tillbaka sin ansökan då gäldenären (svaranden) har betalat skulden, detta då någon fordran inte längre finns och för att undvika att Kronofogden fortsätter söka svaranden i ärendet. Om beloppet i betalningsföreläggandet motsvarar den som du betalat in ska sökanden dra tillbaka sin ansökan då ärendet är avslutat. Om beloppet i betalningsföreläggandet är högre än beloppet du betalat (med anledning av exempelvis ränta och/eller avgift för betalningsföreläggandet) kan sökanden välja att fortsätta driva ärendet för att få ersatt dessa kostnader då fordran inte i sin helhet är betald.

I och med att ansökan om betalningsföreläggandet skickades innan betalningen bokfördes hos sökanden har du genom din betalning bekräftat skulden genom att betala det ursprungliga beloppet. Om du inte vill betala övriga kostnader som tillkommit så måste du till Kronofogden bestrida den del av kravet som felaktigt och samtidigt meddela att du betalat den del du anser riktig (ursprungliga fordran) innan förklaringstiden gått ut (läs mer om processen här).

Här ska dock anmärkas att enligt Datainspektionen så anses betalning för inkassokostnader och kostnader för hantering hos Kronofogdemyndigheten kunna begäras då sökanden har skickat sin ansökan till Kronofogden senast samma dag som betalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot.

Om du fortsätter att bestrida den del av kravet kan sökanden välja att ta ärendet vidare till domstol och många fler kostnader kan tillkomma. Min rekommendation är att du kontaktar sökanden/ombudet direkt och meddelar att du betalat huvudfordran. Genom dialog kan ni möjligen komma till en överenskommelse angående de övriga kostnaderna och på så sätt kan ansökan dras tillbaka från Kronofogdemyndigheten.

Om du vill ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta oss måndag-fredag kl.10.00-16.00 på 08 - 553 300 04 alternativt fylla i vårt webbformulär.

Vänligen

Johan TivéusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo