FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt31/05/2022

Betalar man skatt på gåvor från utlandet?

Min mormor som bor i danmark och inte har svenskt medborgarskap ska föra över en större summa pengar till mitt bankkonto här i Sverige. Vi vill bara försäkra oss om att det inte uppkommer några problem med skatt för min del? Kan skattemyndigheten ha åsikter om att jag ska behöva betala skatt för dessa pengar? För som jag vet har vi väl ingen gåvoskatt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattat din fråga undrar du över vilka skattemässiga konsekvenser en överföring från utlandet som avser gåva kan ha. 

Precis som du nämner har vi ingen gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § Inkomstskattelag). Vad som är viktigt är således att det faktiskt rör sig om en gåva. Det finns vissa krav på en penningöverföring för att det ska ses som en gåva. Det ska 1) handla om en förmögenhetsöverföring, 2) ske frivilligt från gåvogivaren samt 3) det ska finnas en benefik gåvoavsikt – alltså att den som ger gåvan gör detta för att gynna mottagaren utan krav eller förväntning på något tillbaka. Om dessa rekvisit är uppfyllda är det att anse som gåva och därmed skattefritt. Det kan dock vara bra att upprätta ett gåvobrev för att styrka att överföringen handlar om en gåva..

När belopp överstigande 150 000 kr förs in från utlandet ska en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, 23 kap. 1 § första stycket 2 p. Skatteförfarandelag. Detta görs av den som förmedlar betalningen, oftast banken. Du kan kontakta din bank vid funderingar om just kontrolluppgift.

Alltså gäller följande: om det rör sig om en gåva finns ingen skatt för dessa. Däremot ska det lämnas kontrolluppgift i samband med att dessa pengar förs in eftersom beloppet överstiger 150 000 kr. Utöver detta rekommenderar jag er att utfärda ett gåvobrev för överföringen.

Hoppas du fått svar på din fråga. Kontakta oss gärna igen om du har fler funderingar.

Bästa hälsningar,

Jakob JohanssonRådgivare