FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/04/2020

Betala ytterligare utgifter utöver underhållsbidrag?

Hej!

Jag har delad vårdnad om mina två barn men jag har dom tre helger i månaden och mamman har dom resterande tid.

Jag betalar underhåll varje månad till henne.

Nu vill hon att jag ska köpa vår jackor och skor till barnen, ska jag göra det eller är det hon som ska stå för den kostnaden?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagrum:

Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Underhållsbidrag enligt FB:

Enligt huvudregeln i FB 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om:

- föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller

- har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Om den som ska betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala detta till barnet enligt FB 7 kap. 6 §.

Underhållsbidragets storlek:

Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man från föräldrarnas nettoinkomst, levnadskostnader samt boendekostnader. Även åldern på barnet tas hänsyn till. Konsumentverket har kostnadsberäkningar för vad som är en rimlig kostnad för olika utgifter för att upprätthålla en rimlig levnadsnivå. Om den underhållsskyldige föräldern har goda inkomster har barnet rätt att få del av denna högre standard genom ett standardtillägg som tillkommer utöver täckningen av barnets grundbehov, se FB 7 kap. 3 §. Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning.

Ert fall:

Den summa som du och barnens mamma bestämt genom dom/avtal ska du betala. Tanken är det ska gå jämt ut, oavsett om ena föräldern tjänar mer än den andra. Det finns inget klart svar på din fråga, utan kostnader för era barn är något som ni tillsammans kommer överens om. Om ni inte kan enas kan vägledning samt slutbesked om betalning ges av försäkringskassan. Den kostnad som försäkringskassan bestämmer är den som gäller. Många föräldrar har olika behov av olika saker till barnen och det blir då upp till var och en vad föräldern vill köpa in. Vid samarbetsproblem kan den familjecentral som kommunen erbjuder hjälpa till att lösa detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”