Betala ut underhåll till omyndigt barn

2017-02-03 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Vi, separerade föräldrar, har kommit överens om att jag skall betala underhållsbidrag enligt försäkringskassans norm, alltså 1574:- till min dotters mamma, eftersom min dotter vill bo där den mesta tiden. Tyvärr kan jag inte styra detta då hon har fyllt 16 år och önskar så, även om min högsta önskan är att hon bor hos mig lika mycket.Min dotter är duktig på att ta eget ansvar och min fråga är om jag kan överföra pengarna direkt till min dotters konto redan innan hon fyller 18 år eller om jag måste vänta om mitt ex motsätter sig det.Jag är övertygad om att det är en bra träning för min dotter att få ett större ekonomiskt ansvar och även säker på att hon klarar det väl.Stort tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

7 kap Föräldrabalken anger inte uttryckligen till vem underhållsbidraget i praktiken ska betalas till. Av 7 kap 2 § FB framgår dock att underhållet är barnets rättighet och ska således vara för dennes behov - och inte den andra förälderns. Men när barnet är omyndigt ska underhållsbidraget betalas till boendeföräldern eftersom barnet pga sin omyndighet då inte själv får ha hand om sin egen ekonomi enligt 9 kap 1 § FB. När din dotter å andra sidan fyllt 18 år (om hon då fortfarande befinner sig i gymnasiala studier) är det till henne du SKA och inte bara FÅR betala. Detta enligt Försäkringskassans föreskrifter.

Jag utgår från att ni båda har vårdnaden. Om du vill att dottern själv ska förfoga över en summa pengar är detta ett beslut ni gemensamt som vårdnadshavare måste fatta. Dessvärre kan du inte ensidigt bestämma att pengarna från underhållsbidraget direkt ska tillfalla dottern så länge hon är omyndig.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88299)