FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll18/02/2020

Betala underhåll efter att min son fyllt 18?

Jag har en son som snart fyller 18. Han bor idag på HVB-hem men kommer förmodligen flytta till LSS-boende inom kort.

När jag läser Föräldrabalken 7 kap 2 paragrafen så verkar det som att jag inte alls är skyldig att betala underhållsbidrag då han varken bor hos mig eller sin mamma.

Stämmer verkligen detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).

Föräldrars underhållsskyldighet

Precis som du skriver, så gäller underhållsskyldigheter fram till dess att barnet fyller arton år eller senast tjugoett om barnet fortfarande går i skolan, se 7 kap. 1 § FB. Föräldrarnas underhållsskyldighet kvarstår även om barnet har eget boende, fram till dess att barnet fyllt arton år. Avgörande för om underhållsskyldigheten kvarstår eller inte efter att din son fyllt arton år, är således om din son går i skolan eller inte. Gör han inte det, upphör din underhållsskyldighet annars vid denna tidpunkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare