Betala tillbaka felaktigt utbetald lön

FRÅGA
Hej.Min arbetsgivare har medvetet betalat ut fel lön. Jag får sms om detta och att korrigering ska göras senare. Dessutom är en annan löneutbetalning fel. Här bad arbetsgivaren mig räkna ut min egen lön. Jag gick med på det och räknade fel. Vid detta tillfälle var jag väldigt sjuk. Måste jag betala tillbaka pengarna på dessa premisser?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid felaktigt utbetald lön gäller som huvudregel att återbetalning ska ske. Detta brukar kallas för condictio indebiti och är en regel som har vuxit fram i rättspraxis. Huvudregeln om återbetalning är dock inte undantagslös. I NJA 2001 s. 353 slog Högsta domstolen fast att om mottagaren av en felaktig utbetalning varit i s.k. god tro och hunnit inrätta sig efter den felaktiga betalningen, ska denne inte bli återbetalningsskyldig. Båda förutsättningarna måste vara uppfyllda för att mottagaren ska undslippa återbetalningsskyldighet.

Vad gäller god/ond tro kan du anses ha varit i god tro om du t.ex. inte haft anledning att ifrågasätta arbetsgivarens uträkning. Om du däremot varit medveten om att du fått för mycket i lön (så som du har beskrivit ang. både första och andra tillfället) anses du ha varit i ond tro och då ska återbetalning ske.

Då det inte framgår tillräckligt mycket information av din fråga är det svårt för mig att svara på om arbetsgivaren har rätt att kräva återbetalning, särskilt avseende den lönen som du ombads att räkna ut på egen hand vid sjukdomstillfälle. Men det är mycket möjligt att så är fallet eftersom du har haft insikt i att summan är felaktig i båda fallen vilket kräver återbetalning.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95697)