Betala för min 19-åriga dotter?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA
Har en dotter som fyller 20 år 2021, vi har delad vårdnad, nu ville hon bo hos pappa en extra vecka är jag skyldig att betala honom för den veckan. Hon studera ej, är arbetslös.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om du är skyldig att betala din dotters pappa när hon ska bo hos honom en extra vecka. Regler om underhållsskyldighet gentemot barn finns i föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldighet gentemot barn

Ett barns föräldrar är skyldiga att svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Om barnet går i skolan efter det kan föräldrarna under vissa förutsättningar ändå vara underhållsskyldiga i några år till. (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Slutsats

Eftersom din dotter är över 18 år och inte går i skolan har vare sig du eller din dotters pappa någon underhållsskyldighet gentemot henne. Det innebär att ingen av er har någon rättslig skyldighet att betala för henne. Du är därför inte heller rättsligt skyldig att betala din dotters pappa för den extra veckan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96615)