FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/10/2019

Besvarar Lawline skoluppgifter?

Hej, jag har några frågor till ett kommande prov :)

1. Vilka organ utfärdar:

En grundlag:

En vanlig lag:

En förordning:

En föreskrift:

2. Förbudet mot förtal i brottsbalken 5:1 och tryckfrihetsförordningen 7:4 innebär att två fri och rättigheter står mot varandra. Vilka? förklara hur?

3. Att införa en årlig obligatorisk blodprovskontroll på alla medborgare i syfte att hindra spridning av vissa smittsamma sjukdomar vore en begränsning av en av RF 2 kap:s fri och rättigheter. Vilken?

4. Att införa ett förbud för tidigare straffade personer att utan särskilt tillstånd röra sig utanför den kommun där han eller hon är bosatt vore en begränsning av en av RF kap:s fri och rättigheter. Vilken?

5. Citat uppgift, analys av citat från RF: “All offentlig makt utgår från folket"

Vad avses egentligen med folket?

Vad avses med utgår från?

Vilken annan makt kan man tänka sig utöver den offentliga?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Lawline är inte bara en juristbyrå. Lawline har också ett stort gäng vassa juriststudenter som vill hjälpa privatpersoner och företag med deras juridiska problem på en ideell basis. Dessvärre omfattar detta inte skoluppgifter. Du är däremot varmt välkommen att höra av dig framöver om du skulle ha andra juridiska frågor.

Ett tips är dock att titta i lagtext - där kan du hitta svar på många av dina frågor.

Stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo