Besvarar Lawline skolrelaterade frågor?

2020-10-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
2. Vilket av följande påståenden stämmer?Välj ett alternativ:a. En patient som anser att landstinget inte uppfyller vårdgarantin kan vända sig till domstol och klaga. Om domstolen anser att patienten inom en viss tid har rätt att t.ex. få en undersökning av en specialistläkare inom onkologi, dvs en läkare som är specialiserad på cancersjukdomar, så kan domstolen fatta beslut om att patienten ska få en sådan undersökning. Landstinget måste följa domstolens beslut. b. Alla beslut som fattas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får överklagas till domstol.c. Alla beslut som fattas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får överklagas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.d. Alla beslut som fattas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får överklagas till Socialstyrelsen.e. En verksamhetschef inom ett landsting beslutar om riktlinjer som innebär att kostnadseffektivitetsprincipen alltid ska vara överordnad människovärdesprincipen. Det är ett beslut som går att överklaga till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. f. Inget av alternativen ovan är korrekt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline har som policy att inte besvara skolrelaterade frågor. Eftersom din fråga verkar vara sprungen ur ett skolarbete kan jag dessvärre inte besvara din fråga. Oftast finns det bra material i kurslitteraturen som kan vara behjälpligt för frågebesvarandet, så prova att leta efter svar där. Du kan även besöka bl.a. IVO:s hemsida för mer information om deras organisation eller kika i exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Jag önskar dig lycka till med din uppgift!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?