Besvarar Lawline skolfrågor?

2020-10-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,A jobbar i en teknikaffär och får handla varor i butiken till personalpris. Han köper många varor och säljer dem sedan vidare till B och tjänar på så sätt en slant. B ger C i uppdrag att sälja vidare dessa varor på Blocket och C tjänar då också en slant och ger en del av vinsten till B. Är det någon av dem som begår ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Eftersom din fråga verkar vara sprungen ur ett skolarbete kan jag därmed dessvärre inte besvara din fråga. Ofta finns det bra kurslitteratur kopplat till ämnet som du kan kolla i. Den huvudsakliga lagstiftningen för brottsliga gärningar i svensk rätt utgörs av brottsbalken (1962:700) som du kan kolla i. Den har en tydlig kapitelindelning utefter olika brottstyper som underlättar för att orientera sig bland bestämmelserna.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2558)
2021-02-24 Hur vet jag vilka trafikförseelser som är registrerade på mig?
2021-02-23 Kopia av körkort
2021-02-22 Hur länge finns uppgift om böter i belastningsregistret?
2021-02-20 Utdrag ur belastningsregistret inför vårdanställning?

Alla besvarade frågor (89486)