Bestridande av faktura, svartjobb?

Hej! 2008 hade vi en firma hemma som bytte tak i utbyte fick dom låna min grävmaskin, nu 5 år senare får jag en faktura på över 200 000:-, vad kan hända om jag bestrider fakturan och hävdar att detta var ett svartjobb! Kan jag bli ersättningsskyldig på något sätt eller bli straffad!

Lawline svarar

Hej!

Till att börja med tycker jag att du, precis som du själv antyder, bör bestrida fakturan. Ett bestridande gör du förslagsvis genom att skicka ett rekomenderat brev till det företag som utfärdat fakturan. Förklara i brevet att du bestrider fakturan och att den därför inte kommer att betalas. Om företaget skickar en påminnelse behöver du inte bestrida denna, om företaget däremot kontaktar ett inkassobolag för att driva in fakturen, bör du bestrida även denna betalningsuppmaning.

Information om bestridande hittar du på: http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/bluffar/varatjanst-du-inte-bestallt/

Företaget som utfärdat fakturan kan efter att du bestritt den vända sig till Kronofogdemyndigheten eller domstol och begära att myndigheten ska utfärda ett betalningsföreläggande. Du kommer i samband med detta ges möjlighet att invända mot den påstådda betalningsskyldigheten.

Utfallet av detta förfarande är att du antingen kommer att anses betalningsskyldig, eller att betalningsuppmaningen har varit felaktig. Du har alltså inget att förlora på att bestrida en faktura i och med att alternativet är att direkt betala den faktura som bolaget skickat till dig.

Angående din fråga om svartjobb kan sägas att uppdragsgivaren i regel betraktas som den svagare parten i avtalsförhållandet och att lagstiftaren är mer benägen att straffa denna för skattebrott. Om det i samband med ett ärende som detta uppdagas att regler i gällande skattelagstiftning inte har följts, finns rimligen en risk för att åtal väcks.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo