FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter30/06/2020

Bestrida parkeringsböter?

Hejsan!

Jag fick hem en påminnelse faktura på en parkeringsböter som jag inte fått. Det står på parkeringsboten att jag inte haft synlig p-skiva. Vilket jag har haft & har även vittne på detta.

Men har inte varken fått en parkeringsbot på min bil eller hemskickad förens nu då jag fick hem en påminnelse avgift på 600kr + 60kr påminnelse.

Står att jag fått boten 02-06-2020 och fick hem denna påminnelse avgift 15-06-2020.

Kan jag bestrida detta? Det är ett privat företag som utskickat p-boten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.

Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?

En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.

Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?

Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF, och en kontrollavgift bestrids innan betalning sker.

Sammanfattning och råd

Utifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där det krävs P-skiva och dessutom har du haft P-Skiva. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att det har funnits en P-skiva i bilen.

Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Bestridning görs vanligtvis på parkeringsbolagets hemsida, eller annars genom att kontakta bolaget på telefon eller mail. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Hittade du inte det du sökte?