Bestrida parkeringsböter?

2020-05-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan, jag parkerade i Göteborg i Frölunda. Jag betalade med appen som är angivet på parkerignskylten parkster skrev in min registreringsskylt men har även personligt skylt men har alltid parkerat och skrivit in min riktiga då det finns klistermärken på högra sidan vid passagerare sittplatsen. Har aldrig varit med om att jag fått böter däremot fick jag denna gången. Står inget på skylttavlan eller deras hemsida att man ska skriva personlig registrerningsnamn. Vad kan jag göra i detta läget?i normalfall så bruka det stå polis bakom boten men nu gör det inte det. Utan det är en annan bolag som ha hand om detta hojab parkeringsservice kan jag ändå vända mig till polisen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.

Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?

En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.

Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?

Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF.

Sammanfattning och råd

Utifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där du betalat för parkering och dessutom angett ditt fordons "riktiga" registreringsnummer. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att bilens "riktiga" registreringsnummer är angivet i form av ett klistermärke (identifieringsmärke) på bilens bakre högra sidoruta.

Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1094)
2021-03-04 Vad är straffet för olovlig körning?
2021-02-28 Ogiltigförklaras teoriprov vid körkortsingripande?
2021-02-28 Kan jag bli straffad och hamna i belastningsregistret för att ha kört utan körkort?
2021-02-28 hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (89880)