Bestrida kontrollavgift

2020-08-25 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hur överklagas en parkeringsbot mot ett parkeringsservice bolag
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän redogörelse
Inledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som man har fått. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område, exempelvis ett parkeringshus (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Eftersom din fråga avser en parkeringsbot som har blivit utfärdad av ett parkeringsservice bolag, tolkar jag det som att du har fått en kontrollavgift för felparkering på upplåten mark och inte en felparkeringsavgift för allmän mark.

Förfarandet vid överklagande av kontrollavgift
För att överklaga en kontrollavgiftsfaktura ska du kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet ska som utgångspunkt göras skriftligen. I din invändning behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Kopia på giltigt parkeringstillstånd, relevanta bilder eller intyg är exempel på handlingar som kan åberopas. Du bör också angiva registreringsnumret på din bil, namn och adress. Det finns i vissa fall ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill överklaga en kontrollavgift.

Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91411)