FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter31/05/2022

bestrida felaktig kontrollavgift

Hej! Jag har fått en kontrollavgift för att bilen stod på en förhyrd plats, jag har försökt bestrida och bifogat alla möjliga bilagor men företaget verkar inte ge sig. Av de handlingar jag har fått ta del av så kan man se att bilen endast fotograferats bakifrån, bilder på framruta saknas. Bilen hann stå på förhyrda platsen i 3 minuter totalt innan den fick lappen(enligt digital körjournal). Vakten på plats vägrade prata med oss och hänvisade istället till överklagan hos bolaget. Efter första kontakt med bolaget så hävdar man att bilen saknat p tillstånd och därav kontrollavgiften. När de får bild på tillståndet så ändrar man sin historia. Nu menar man att alla bilar måste registreras i deras system, vakten har kunnat utfärda boten eftersom att bilen inte funnits med i deras lista över bilar med digitala p-tillstånd. Enda problemet är att samtliga bilar inne på området har fysiska p-tillstånd, likt den vi hade framme i rutan. Värt att nämna är att förare till bilen var på plats under hela händelseförloppet samtidigt som passagerare höll på att lasta in/ut från bilen. Min fråga är om det finns något att göra i det här fallet om Ja, vad i så fall? Tack på förhand!

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontrollavgift – vad gäller?

Jag tolkar det som att du har fått en kontrollavgift för felparkering av ett privat parkeringsbolag. En markägare får ta ut en kontrollavgift om ett fordon inom området har parkerats i strid mot förbud eller villkor som företaget bestämt (1§ lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Utgångspunkten är att en kontrollavgift inte behöver betalas tills tvisten av avgjord. När man parkerar på privat mark ingår man egentligen ett avtal med markägaren om att man ska hålla sig till de parkeringsregler som gäller. Detta gör man huvudsakligen genom konkludent handlande, alltså genom att du genom handling ställer dig på parkeringsplatsen, så anses du acceptera de villkor som gäller för platsen. Enligt lagen framgår alltså att de har rätt att bestämma och ge kontrollavgifter om du inte följer deras villkor. Dock får kontrollavgift endast ges om villkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen genom vägmärken () och får inte heller överstiga felparkeringsavgifter som ges på allmänna platser (). Du måste alltså ha blivit upplyst om villkoren på ett begripligt sätt genom de vägmärken som vägmärkesförordningen anger. Villkoren får dock inte strida mot allmänna avtalsrättsliga principer och måste såklart vara skäliga.

På din beskrivning låter det som att du har haft ett tillstånd för att parkera på den parkeringsplatsen. Ibland kan privata företag ha vissa villkor som följer med tillståndet för att det ska vara giltigt. Utan att veta mer i detta fall, kunde möjligen ett krav vara att man har bilen registrerad i deras system, samt använder parkeringstillståndet. Huruvida det är fallet kan jag dock inte svara på med bara denna information, men det är inte omöjligt. Detta ka dock framgå på något sätt i villkoren när man fick tillståndet såklart, och även på ett tydligt sätt. 

Vad kan du göra?

Det första du kan göra är egentligen att begära att kontrollera avtalsvillkoren för parkeringstillståndet, så du vet vad som står i avtalet. När man fått en kontrollavgift är bör man försöka lösa det med företaget som äger parkeringsplatsen genom att kontakta dem. Det låter som att du har försökt göra detta, och att ni inte kommer överens. När man har fått en kontrollavgift kan du protestera mot den utan att betala den, men det är viktigt att du protesterar mot den skriftligen så det finns underlag för detta. Du bör i din kontakt tydligt framhäva att det inte framgått tydligt på parkeringsplatsen att utöver parkeringstillståndet i framrutan, att det också skulle krävas att bilen registreras i deras system. 

Om företaget då inte gått med på ditt bestridande ska talan väckas vid tingsrätten där parkeringen skedde (9§ lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Summan på parkeringsboten avgör vilket typ av mål det blir. Den part som förlorar kan dock komma att behöva betala den andra partens rättegångskostnader, men denna skyldighet är begränsad om tvisten rör en summa som är under 24 150 kr. Då får kan motparten endast begära ersättning för en timmes juridisk rådgivning, så vid en eventuell förlust i domstol så blir ersättningsskyldigheten begränsad är tvistesumman är så låg. Du borde meddela parkeringsbolaget att du avser att väcka talan i domstol. Om du väljer att stämma i domstol, ska du i stämningsansökan ange dina yrkanden, alltså att parkeringsbolaget ska makulera din kontrollavgift, och på vilka grunder. Du kan också skicka in eventuell bevisning som du har, exempelvis bild på ditt parkeringstillstånd, bilder på platsen för att visa skyltningen, och eventuella avtalsvillkor som du haft tillgång till när du fick parkeringstillståndet och liknande. Du kan även kalla passageraren för att vittna. Du kan läsa mer om hur du stämmer i domstol på Sveriges Domstolars hemsida

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor! 

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare