Bestrida faktura genom behörighetsöverskriden fullmakt

2019-10-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga till er. Ifall företag A muntligen gör ett avtal med person X för att hämta upp varor till dem och sedan ringer till företag B (som har varorna) och säger att X kommer och hämtar upp varorna åt dem hos Företag B. Detta godkänner företag B. Person X kommer och hämtar ut varorna men behörighet för detta finns inte skriftligt. Varorna lämnas ändå ut till Person X. Företag A får varorna av person x men betalar aldrig fakturan. Företag A säger att person x saknar behörighet att hämta ut för dem och bestrider fakturan. Vad kan företag B göra då? Företag B har ju ändå lämnat ut varorna till person x som inte hade behörighet. Företag B har nu gått efter person x i stämning men företag A har fått alla saker och vill inte veta av person x längre.Vore tacksam för svar.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Denna fråga regleras i avtalslagen (avtL) och köplagen (köpL). I detta fallet har det uppstått en giltig fullmakt genom ett riktat meddelande till B om att X får hämta varor åt A hos B (13 § avtL). Således har vi konstaterat att fullmakten inte nödvändigtvis vara skriftlig utan kan grunda sig på ett muntligt meddelande, däremot medför detta vissa problem i mån av vad man kan bevisa. Således är min bedömning att det inte skett något i strid mot lag eller avtal i avseende om B gjort fel i att lämna ut varorna till X. Däremot kan det vara problematiskt att bevisa vad som faktiskt blivit sagt mellan A och B. Om det är så att X hämtat ut fel varor är detta ett behörighetsöverskridande och A är ändå bunden av den rättshandling som X vidtagit förutsatt att B inte var i ond tro - dvs visste om att X hämtat fel varor (11 § avtL). Är det så att X hämtat fel varor kan självklart A reklamera gentemot B och byta ut varorna.

Jag uppfattar frågan som att A beställt varor hos B och således ska A betala för de varor som de beställt (jfr 49 § köplag). Faktumet att A måste betala för varorna är inte avhängigt på om huruvida X inte fått hämta ut dem eller inte, om A har varorna i sin besittning så är de betalningsskyldiga om säljaren kräver det (jfr 49 § första stycket andra meningen köpL). Det får anses vara en ytterst märklig situation om B kräver X på betalning då inte X har varor i sin besittning utan faktiskt har överlämnat varorna till A som naturligtvis måste betala för vad de mottagit.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1261)
2020-01-20 Upphör en fullmakt att gälla om fullmaktsgivaren blir dement?
2019-12-28 För vems räkning säljs tillgångar av någon med fullmakt?
2019-12-28 Bör latent kapitalvinstskatt och mäklarkostnader beaktas vid köp av lägenhet?
2019-12-21 Gäller den nya preskriptionstiden för gamla försäkringsavtal?

Alla besvarade frågor (76421)