Bestrida en kontrollavgift

2021-08-22 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, jag har fått en kontrollavgift av Aimo Park när jag parkerade i Stockholm. Jag betalade gällande parkeringsavgift, och fick kontrollavgiften med motiveringen: "ej parkerad inom markerad plats". Parkeringen skedde inom ett område där parkeringsskylt fanns uppsatt vid infarten, med tilläggsskylten "Markerade platser". Dock fanns det ingen skylt för parkeringsförbud eller zonparkering. Inom området utmärktes de avskilda uppställningsplatserna med ytterligare parkeringsskyltar (E19), med utsträckningspilar som visade avgränsningarna. Vid sidan av dessa fanns äldre vägmarkeringar i form av parkeringsrutor som visserligen var otydligt inritade, men fullt synbara. Jag stod i en av dessa rutor. Jag har två invändningar mot kontrollavgiften:1. Vägmarkering i form av parkeringsruta bör betraktas vara markerad plats.2. Det fanns inget parkeringsförbud, så även om jag stod utanför vad parkeringsskylten för området angav som giltig parkeringsplats så gäller fri parkering.Har jag grund för att bestrida kontrollavgiften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du fått en kontrollavgift utfärdad av ett parkeringsbolag som du inte har betalat utan önskar bestrida samt undrar om du har grund för att bestrida avgiften. Utan närmare information kan jag inte uttala mig om vad som specifikt gäller i ditt fall, men jag kommer nedan att gå igenom förfarandet vid ett överklagande av en kontrollavgift.

Allmänt om kontrollavgift
En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) (se 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). En markägare får alltså ta ut en avgift mot den som brutit mot gällande parkeringsbestämmelser på platser, under förutsättning att det är tydligt skyltat. (se 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering)

Bestrida en kontrollavgift
För att överklaga en kontrollavgift ska man kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet bör i bevishänseende ske skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning under tiden förutsätter att avgiften bestrids.

I invändningen bör du ange namn, adress och registreringsnummer. Vidare behöver man motivera grunden för överklagandet samt bifoga eventuella handlingar. Ex. relevanta bilder som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Ett tips är att se om det finns ett färdigt formulär på parkeringsbolagets hemsida som kan användas vid överklagandet.

Rekommendation i din situation
Om du anser att kontrollavgiften är felaktig, bör du inte betala avgiften utan kontakta parkeringsbolaget Aimo Park (eller markägaren) och skriftligen bestrida avgiften. I överklagandet bör du ange det som jag beskrivit ovan.

För det fall att parkeringsbolaget vidhåller sitt krav och skickar ytterligare fakturor ska du bestrida även dessa. Detta för att inte riskera en eventuell betalningsanmärkning. För att få in beloppet måste parkeringsbolaget då väcka talan i tingsrätten och på så sätt får du en rättslig prövning av ditt fall.

Om du redan betalat kontrollavgiften är det du som istället måste väcka talan i tingsrätten för att få tillbaka pengarna.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,
Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96515)