Bestrida en bodelning

2017-06-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag ångrar den bodelning jag och min före detta man gjorde för ca ett år sedan. Den är underskriven av oss båda men jag ångrar mig nu då han slapp alldeles för lätt undan. Jag mådde väldigt dåligt när bodelningen gjordes. Kan jag bestrida bodelningen?
SVAR

Hej!

Jag förmodar att det är ni själva som har upprättat bodelningen och inte fått hjälp av en bodelningsförättare. Har man fått hjälp av en bodelningsförättare kan man överklaga bodelningen inom fyra veckor enligt 17 kap 8 § ÄktB.

En bodelning är ett avtal som makar ingår sinsemellan för att fördela kvarlåtenskap. Är det så att ni har gjort en formenlig bodelning så kan man normalt inte angripa ett bodelningsavtal. Utgångspunkten är att avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av båda parter ska gälla och är bindande enligt principen "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Det som går att göra är att kräva en ny bodelning om ni båda är överens om det, då kan bodelningsavtalet antingen hävas eller förklaras ogiltigt.

Går din förre detta man inte med på detta så är den enda möjligheten att på något sätt kunna försöka visa på omständigheter vid avtalets tillkomst som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt. Skulle ert avtal på något sätt vara oskäligt (inte rättvist) på grund av omständigheter när det upprättades, eller om din man har vilselett dig genom att exempelvis uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter, kan ogiltighet komma på tal. Dock är bedömningen relativt restriktiv och det kommer ställas höga beviskrav för att kunna visa på eventuellt svek. (se bla 30-33 §§ AvtL) Det är domstol som kommer pröva detta och du måste i så fall inleda en tvist vid tingsrätten. Kom ihåg att du har bevisbördan och har du inte tillräckligt godtagbara bevis kommer det bli svårt att få till en ändring i avtalet eller ogiltighetsförklara det. Jag rekommenderar dig därför att höra av dig till oss på telefon eller boka en tid här och se om vi kan reda ut problemet.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det gav svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94159)