Bestämmelser beträffande ersättning för utebliven/sen reparation i hyresrätt, bl.a. åtgärdsföreläggande.

De har gått ett år sen jag gjorde en anmälan på att ett fönster va dåligt. De är först nu dom kommer och ska bytta ut fönstret. Kan jag begära att jag får en grattis hyra nu när de har gått så lång tid. De är först nu dom ska fixa de.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till hyreslägenheter är den s.k. Hyreslagen (JB kap. 12) primärt tillämplig lagstiftning. Som jag tolkar din fråga rör den en överenskommelse mellan dig och din hyresvärd, där hyresvärden varit sen med en åtgärd ni kommit överens att hyresvärden ska stå för.

Att hyresvärden lovat dig en reparation definieras juridiskt som att den gjort en s.k. utfästelse. Har hyresvärden gjort en utfästelse att reparera en brist kan du som hyresgäst gå till hyresnämnden om hyresvärden inte håller vad den lovat. Hyresnämnden kan då utfärda ett åtgärdsföreläggande, vilket får förenas med vite, och innebär att hyresvärden bara får viss ytterligare tid på sig att reparera bristen, jfr JB 12:16.

Hyresnedsättning för tid som lägenheten varit bristfällig kan komma ifråga i vissa fall. Först krävs att det inte är du eller någon i ditt hushåll, gäst som boende, som orsakat fönstrets nedsatta funktion. Kommer härefter nedsättning på fråga ska den då vara skälig i relation till bristen. Det framgår inte helt vilket typ av men du lidit av att fönstret varit dåligt. Det är därför inte helt lätt att avgöra hur stor en skälig nedsättning därför skulle kunna vara, jfr JB 12:11 och 12:24.

En förutsättning för att kunna kräva hyresvärden på nedsättning av hyra är att hyresgästen inte betalt hyran utan att i någon mån protestera under tiden och dessutom då begärt att bristen ska avhjälpas under tiden den har förelegat. Tid före dess att hyresvärden uppmärksammats på bristen bör inte gå att få nedsättning för överhuvudtaget.

Sammanfattningsvis kan konstateras att om du eller någon i ditt hushåll inte är ansvarig för det bristfälliga fönstret, och att du under den tiden bristen har förelegat har protesterat och framställt begäran om nedsättning av hyran till hyresvärden, bör du ha möjlighet att få en skälig hyresnedsättning för den tid som förflutit sedan du gjorde anmälan till hyresvärden om bristen. Detta eller i vart fall för tiden sedan ni kom överens om att hyresvärden skulle åtgärda den.

Ett liknande krav kan vara komplicerat att utforma och framställa retroaktivt. Behöver du hjälp att framställa ett krav gentemot din hyresvärd rekommenderar jag att du kanske tar hjälp av en erfaren jurist. För att komma i direkt kontakt med en sådan kan du boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”