Bestämmandet av underhållsbidrag

2019-02-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Min dotter som snart fyller 12 år bor hos mig på heltid. Hon träffar honom inte ens längre. Hon har själv valt detta. Hennes pappa betalar 1723 kr i underhållsbidrag. Han tjänar 36800 kr före skatt. Min undran är om han betalar tillräckligt eller om han ska betala mer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdanden om barnet och inte heller varaktigt bor med barnet framgår tydligt av lag, 7 kap. 2 § föräldrabalken (FB) och underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Dessvärre regleras det inte i lag om hur mycket som ska betalas ut, utan det är något som bägge föräldrarna gemensamt får komma överens om. Vad som dock är viktigt att uppmärksamma vid fastställandet är att underhållsbidraget justeras varje år, det ska nämligen följa prisutvecklingen i samhället. För avtal eller domar från november 2018 eller tidigare innebär detta att beloppet ska höjas med 2 % från och med februari 2019.

Skulle ni ha svårt med att komma överens om hur ni ska lösa frågan om underhållsbidraget kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Detta är en möjlighet för er att hitta en gemensam lösning för dotterns bästa utan att behöva gå till domstol. Dessutom är det kostnadsfritt.

Med detta sagt är det svårt för mig att kunna ge ett exakt svar om pappan betalar tillräckligt eller inte. Däremot skulle jag vilja råda er om att använda den så kallade "kalkylatorn" på Försäkringskassan hemsida där ni kan beräkna vad som ses som skäligt underhållsbidrag, se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (789)
2019-05-18 Vad gör man om en förälder vägrar betala underhållsbidrag?
2019-05-11 Underhållsbidrag 18-åring
2019-05-05 Frågor om underhållsbidrag m.m. då ett samboförhållande tagit slut
2019-04-30 Underhåll och vårdnad

Alla besvarade frågor (69196)