Beställa saker i annans namn

FRÅGA
Om jag beställer en vara på internet och uppger min egna adress som leveransadress men uppger grannens uppgifter som faktureringsadress. Vad gör jag mig då skyldig till för brott?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brott som aktualiseras när man beställer saker i annans namn är bedrägeri. Brottet stadgas i 9 kap. 1 § i brottsbalken. Detta oredlighetsbrott är ett s.k. artbrott, vilket innebär att det föreligger en presumtion för att fängelse ska bli straffet om man blir dömd. För bedrägeri av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffskalan fängelse lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 §).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (387)
2020-09-16 Lurad på pengar via Instagram
2020-09-12 Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?
2020-09-05 Utsatt för bedrägeri - möjligheten att få tillbaka pengar
2020-09-01 Är det brottsligt att sälja någon annans saker?

Alla besvarade frågor (84205)