Beställa saker i annans namn

Om jag beställer en vara på internet och uppger min egna adress som leveransadress men uppger grannens uppgifter som faktureringsadress. Vad gör jag mig då skyldig till för brott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det brott som aktualiseras när man beställer saker i annans namn är bedrägeri. Brottet stadgas i 9 kap. 1 § i brottsbalken. Detta oredlighetsbrott är ett s.k. artbrott, vilket innebär att det föreligger en presumtion för att fängelse ska bli straffet om man blir dömd. För bedrägeri av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffskalan fängelse lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 §).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo