Beställa saker i annans namn

FRÅGA
Om jag beställer en vara på internet och uppger min egna adress som leveransadress men uppger grannens uppgifter som faktureringsadress. Vad gör jag mig då skyldig till för brott?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brott som aktualiseras när man beställer saker i annans namn är bedrägeri. Brottet stadgas i 9 kap. 1 § i brottsbalken. Detta oredlighetsbrott är ett s.k. artbrott, vilket innebär att det föreligger en presumtion för att fängelse ska bli straffet om man blir dömd. För bedrägeri av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffskalan fängelse lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 §).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (402)
2020-11-30 Vad sker om någon använder mitt bankkort utan mitt samtycke?
2020-11-29 Blivit lurad på pengar av barndomsvän
2020-11-26 Måste en butik ta emot kontanter?
2020-11-17 Bedrägeri och polisanmälan

Alla besvarade frågor (86836)