Besök i särskilda boendeformer och vistelse utomhus

2020-04-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Med tanke på den igår nya lagen 2020:163 (https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf) undrar jag om de boende får gå ut?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Den rådande samhällsdiskussionen är för närvarande just att Sverige inte har mycket förbud, utan till mestadels råd och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om de äldre får gå ut verkar för tillfället vara något som dessa verksamheter beslutar om internt inom verksamheten i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den första april i år hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten (länk nedan), där en fråga ställdes om äldre får ta emot besök utomhus. Denna fråga besvarades med att äldre som kan vara utomhus och möta sina anhöriga (på avstånd, någon meter kanske enligt videon på pressträffen) ansågs inte vara särskilt problematiskt. Med anledning av svaret på frågan, får det anses att äldre har en möjlighet att gå ut, men med uppmaning om att det ska göras i enlighet med de råd och rekommendationer som finns, samt som ovan skrivet i överensstämmelse med verksamhetens interna beslut.

Precis som du hänvisar i din fråga finns emellertid numera en förordning som tillfälligt förbjuder besök i särskilda boendeformer. Förordningen har fem bestämmelser och det framgår inte i någon av dessa huruvida de äldre i sådana särskilda boendeformer får gå ut. Enligt pressträffen som jag hänvisade till ovan sades att det kan medges undantag för besök, men dessa ska ske restriktivt och av boendets verksamhetschef.

Video på pressträffen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-med-socialminister-lena-hallengren-och-folkhalsomyndigheten/

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1206)
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud
2020-11-27 Vad har kungen för arbetsuppgifter?
2020-11-26 Får jag sälja årsgångsflaskor privat?

Alla besvarade frågor (86576)