FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/11/2016

Beslut av den efterlevande maken att åberopa 12 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken är som huvudregel bindande för den efterlevande maken varför denne inte i efterhand kan återkalla beslutet

Vår far dog och vi är 3 st bröstarvingar. Pappas fru åberopade 12:2 och vi skrev på pappret alla 4. Nu tar hon tillbaka 12:2. Min fråga är. Får man ta tillbaka när man skrivit på?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om din fars fru inte blev tvingad eller på annat sätt blev pressad att skriva på pappret så är din fars fru bunden av sitt beslut att 12 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken ska tillämpas. Din fars fru kan med andra ord i ett sådant läge inte ångra sig i efterhand.

Med vänlig hälsning


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?