FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/10/2016

Beslag av offrets mobil vid förhör med denne

Hej jag 17 år och ska på förhör har blivit utsatt för rån och misshandel min fråga är kan polisen ta min mobil under förhöret för att gå igenom den ?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

I 27 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) se här får föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott tas i beslag. Sådant tvångsmedel får enligt tredje stycket i samma regel endast beslutas om skälen för åtgärden väger mer än det intrång eller olägenhet i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, s.k. proportionalitetsprincipen. Det tycks vara underförstått att beslag endast riktas mot misstänkta personer och att om polisen beslagtar Din mobil under förhöret ska det anses vara ett brott mot proportionalitetsprincipen. Det krävs för beslut om beslag att mobilen är tillgänglig dvs. "påträffas". Enligt 27 kap. 4 § första stycket RB får den som med laga rätt griper eller anhäller en misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ta föremål som därvid påträffas i beslag. Föremål som påträffas får också tas i beslag efter beslut från förundersökningsledaren eller åklagaren.

Enligt ett beslut från JO 2006/2007 måste det vid misstanke eller vetskap om att ett föremål, som ska beslagtas, finns hos viss person meddelas beslut om husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning för att få tillgång till föremålet. Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilken fängelse kan följa, får enligt 28 kap. 11 § kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet. Detsamma gäller för kroppsbesiktning enligt 12 §. Härvid har polisen ingen rätt att beslagta Din mobil då Du inte är misstänkt för ett fängelsebrott. Det torde även vara ett brott mot proportionalitetsprincipen i 27 kap. 1 § tredje stycket om polisen skulle beslagta Din mobil under förhöret. Det är högst osannolikt att polisen beslagtar offrets mobil.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”