FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB27/11/2019

Beskylld för att stjäla på jobbet, vad kan/bör man göra?

Jag har blivit beskylld för stöld på ett större företag jag jobbar på av en arbetskamrat, det rör sig ca 50-100 personer dagligen på den ytan dagligen och jag jobbade tillfälligt där då. Arbetskamraten spred rykte om att jag stulit till arbetskamrater samt ledning och det känns inget bra. Hur bör/ kan jag gå vidare om jag vill ha upprättelse. Kan tillägga att värdet på det stulna är ganska stort (ca 50000kr)


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fullt förståeligt att detta inte känns bra. Denna typ av ryktesspridning kan vara brottslig. Enligt lagen ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Det skulle här vara möjligt att i en domstol argumentera för du (pga. dessa uppgifter) blivit utsatt för andras missaktning i och med att du faktiskt blir anklagad för att vara en brottsling (i och med ryktet om stöld).

Då det rör sig om förtal kan du inleda en förtalsprocess i domstol för att få upprättelse. Dock är det här mycket viktigt att påpeka att det alltid är svårt och kräver mycket energi och tid från dig att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum. Vid förtal är du också din egen åklagare dvs. det är du som ansvarar för utredningen, vilket naturligtvis både tar tid och kostar pengar. Detta är bra att ha i åtanke innan du tar ställning huruvida du bör inleda en process kring detta.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare