Besked om anställningens upphörande

FRÅGA
Hej!Jag letar efter information om hur många dagar i förhand måste ett företag meddela att kontrakten förlängs inte. Min sista dag på jobbet är 31 augusti men jag har inte fått nån skriftlig information att kontrakten förlängs inte.Tack.
SVAR

Tack för din fråga.

Denna fråga är beroende av hur länge din tidsbegränsade anställning har pågått vid dess tänkta upphörande. I lagen om anställningsskydd finns det reglerat i dess 15 § och mer specifikt dess första stycke som lyder enligt följande;

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.

Ur detta kan alltså utläsas att man har rätt till besked om anställningens upphörande en månad innan dess tänkta slutdatum, förutsatt att man då har en sammanlagd anställningstid om tolv månader under de senaste tre åren. Detta besked ska då lämnas skriftligen vilken framgår ur 16 §.

Uppfyller man däremot inte denna förutsättning finns det hos arbetsgivaren ingen skyldighet att förvarna om detta förhållande.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82582)