Beskattning vid överlåtelse av fastighet genom arv och gåva

2017-01-31 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej, jag är ensambarn och min mamma vill skänka sin bostadsrätt till mig, vilket är bäst skattemässigt att ge den som ett förskott på arv eller gåva? Har jag rätt att hyra ut bostaden till henne efter gåvan, min mamma är 88 år.
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Svaret på din fråga regleras av Inkomstskattelagen (IL).

De skatterättsliga reglerna vid förvärv av en fastighet är desamma vare sig den förvärvats genom arv eller gåva. Det kommer därför inte göra någon skillnad i skattehänseende ifall din mamma ger dig fastigheten som ett förskott på arv eller som gåva.

Initialt ska sägas att varken förvärv genom arv eller gåva beskattas vid överlåtelsen, detta enligt 8 kap 2§ IL.

Reglerna vid en framtida försäljning av fastigheten ser vidare ut som följande. Huvudregeln vid är att eventuell vinst utgör en så kallad kapitalvinst, som ska tas upp inom inkomstslaget kapital och skattas för. Bestämmelser om detta finns i 41 kap 1 och 2 §§ samt 42 kap 1§ IL. När man beräknar hur stor kapitalvinsten vid en avyttring är ser man till 44 kap 13+14 §§ IL. Enligt dessa bestämmelser beräknas vinsten som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, alltså värdet du säljer fastigheten för, och de omkostnadsbelopp du haft under tiden du ägt fastigheten. Omkostnadsbeloppet innefattar det belopp du betalade när du anskaffade dig fastigheten, anskaffningsvärdet, samt förbättringsutgifter. Vilka dessa är bestäms av 45 kap IL.

Då du erhåller fastigheten genom arv eller gåva har du inte ha haft någon anskaffningsutgift, du har inte betalat något för fastigheten. I 44 kap 21§ IL stadgas den så kallade kontinuitetsprincipen som säger att du som förvärvare av en tillgång genom arv eller gåva inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det som skiljer din situation åt är således att istället för att du vid kapitalvinstsberäkningen ska räkna med din anskaffningsutgift om 0 kronor, räknar med den anskaffningsutgift som överlåtaren hade när hen anskaffade fastigheten. Även det belopp som överlåtaren erlagt i förbättringsutgifter övertar du och får göra avdrag för. Vidare får du självklart göra avdrag för dina egna förbättringsutgifter i form av förbättrande reparationer och underhåll samt övriga förbättringsutgifter, se 45 kap 11 och 12 §§ IL.

För den kapitalvinst du gör vid avyttringen kommer du skatta 30% i statlig inkomstskatt, detta följer av 65 kap 7§ IL.

När du förvärvat egendomen av din mamma är den fri för dig att disponera hur du önskar, och du kan således hyra ut den till din mamma om du så önskar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (331)
2021-07-25 Vilka gåvor är skattefria?
2021-07-05 Kan det tillkomma gåvoskatt på pengagåvor från USA?
2021-07-01 Gåvoskatt i Tyskland
2021-06-01 Gåvoskatt

Alla besvarade frågor (94270)