FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt31/01/2017

Beskattning vid överlåtelse av fastighet genom arv och gåva

Hej, jag är ensambarn och min mamma vill skänka sin bostadsrätt till mig, vilket är bäst skattemässigt att ge den som ett förskott på arv eller gåva? Har jag rätt att hyra ut bostaden till henne efter gåvan, min mamma är 88 år.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Svaret på din fråga regleras av Inkomstskattelagen (IL).

De skatterättsliga reglerna vid förvärv av en fastighet är desamma vare sig den förvärvats genom arv eller gåva. Det kommer därför inte göra någon skillnad i skattehänseende ifall din mamma ger dig fastigheten som ett förskott på arv eller som gåva.

Initialt ska sägas att varken förvärv genom arv eller gåva beskattas vid överlåtelsen, detta enligt 8 kap 2§ IL.

Reglerna vid en framtida försäljning av fastigheten ser vidare ut som följande. Huvudregeln vid är att eventuell vinst utgör en så kallad kapitalvinst, som ska tas upp inom inkomstslaget kapital och skattas för. Bestämmelser om detta finns i 41 kap 1 och 2 §§ samt 42 kap 1§ IL. När man beräknar hur stor kapitalvinsten vid en avyttring är ser man till 44 kap 13+14 §§ IL. Enligt dessa bestämmelser beräknas vinsten som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, alltså värdet du säljer fastigheten för, och de omkostnadsbelopp du haft under tiden du ägt fastigheten. Omkostnadsbeloppet innefattar det belopp du betalade när du anskaffade dig fastigheten, anskaffningsvärdet, samt förbättringsutgifter. Vilka dessa är bestäms av 45 kap IL.

Då du erhåller fastigheten genom arv eller gåva har du inte ha haft någon anskaffningsutgift, du har inte betalat något för fastigheten. I 44 kap 21§ IL stadgas den så kallade kontinuitetsprincipen som säger att du som förvärvare av en tillgång genom arv eller gåva inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det som skiljer din situation åt är således att istället för att du vid kapitalvinstsberäkningen ska räkna med din anskaffningsutgift om 0 kronor, räknar med den anskaffningsutgift som överlåtaren hade när hen anskaffade fastigheten. Även det belopp som överlåtaren erlagt i förbättringsutgifter övertar du och får göra avdrag för. Vidare får du självklart göra avdrag för dina egna förbättringsutgifter i form av förbättrande reparationer och underhåll samt övriga förbättringsutgifter, se 45 kap 11 och 12 §§ IL.

För den kapitalvinst du gör vid avyttringen kommer du skatta 30% i statlig inkomstskatt, detta följer av 65 kap 7§ IL.

När du förvärvat egendomen av din mamma är den fri för dig att disponera hur du önskar, och du kan således hyra ut den till din mamma om du så önskar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000