Beskattning vid gåva av fastighet

2015-07-17 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min syster och jag fick våra föräldrars fastighet som gåva 1981. Nu ska jag köpa ur min syster för 315000. Taxeringsvärdet är 482000. Om det blir som gåva vad ska jag betala? exp.avg., lagfart, pantbrev? Ska min syster betala kapitalvinst? Eller blir det jag som får göra det vid en ev. försäljning? Vad är bäst att göra rent skattemässigt?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelser av fastigheter finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). Du hittar IL här och StL här .

Jag kommer att utgå ifrån att ni fick hälften var av fastigheten.

Inkomstbeskattning

Gåvor är skattebefriade IL 8:2. Om överlåtelsen skall räknas som gåva krävs det två saker. För det första måste gåvan vara frivillig och givare måste vilja göra mottagaren rikare. Jag kommer att utgå ifrån att detta stämmer överens med er situation.

För det andra måste fastighetsöverlåtelsen vara till ett pris under taxeringsvärdet. Det framgår att taxeringsvärdet för fastigheten är 482.000. Då de 315.000 är mer än hälften av taxeringsvärdet (jag utgår från att hon äger 50%) så är transaktionen inte skattefri; då måste din syster betala skatt IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3.

Stämpelskatt

Stämpelskatten fungerar lite annorlunda. För att överlåtelsen skall räknas som en skattefri gåva måste försäljningen ske till 85% av taxeringsvärdet 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL. Taxeringsvärdet för din systers del skulle bli 0,5 * 482.000 = 241.000. Om du betalar din syster 315.000 för hennes del av fastigheten skulle ni bli tvingade att betala stämpelskatt för överlåtelsen.

Stämpelskatten kommer att bli 15 * 315 = 4725 kr 8 § StL. Ansvaret för att betala kommer att vara både ditt och din systers 27 § StL.

Kostnaden för pantbreven betalas av den som begär dem 27 § StL. Prislappen för ett pantbrev är 20 kronor för varje 1.000 kronor som pantbrevet är värt 24 § StL.

Expeditionsavgifterna är olika för olika åtgärder. Du kan hitta dem här.

Summering

Det kan vara så att din syster kommer att behöva betala skatt för försäljningen beroende på hennes andel av fastigheten. Vad som kommer att behöva betalas är stämpelskatt. Den kommer du och din syster att dela på enligt lagstiftningen.

En gåva är för er det skattemässigt mest fördelaktiga sättet att överlåta en fastighet. Dock räcker det inte att kalla överlåtelsen för gåva för att det skall räknas som en; det måste verkligen vara frågan om en gåva, så som jag har beskrivit det ovan. Om man skulle försöka lura Skatteverket kan man få skattetillägg eller i värsta fall dömas för skattebrott, något jag inte vill att ni skall drabbas av.

Skulle du behöva ha hjälp med att utforma gåvobrevet så kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners som mycket kunniga jurister på familjerättens område här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (281)
2020-07-04 Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?
2020-07-03 Ska man betala skatt på gåvor?
2020-06-29 Inkomstskatt och penninggåva
2020-06-23 Blir en pengagåva som jag ger till min make beskattad?

Alla besvarade frågor (81716)