Beskattning vid gåva av bostadsrätt

2016-01-30 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej! En av mina döttrar har en insatslägenhet i Stockholm som jag , hennes mor,betalade för en gång i tiden. Hon är 100% ägare av den.Nu vill hon genom gåvobrev skänka 60% av ägandeandel till mig, hennes mor, och 20% till hennes syster. Jag skulle vilja veta vilka skatteregler skall gälla vid den transaktionen. Vi, mor och syster, kommer inte betala någonting för överföringen av äganderätten. Behöver vi eller den som skänker en del av sin bostad betala skatt?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Beskattningen vid gåva av bostadsrätt regleras i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här. Formalian vid överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du här.

I det fortsatta kommer jag att utgå ifrån att det gäller en bostadsrätt och benämner detta som så, då insatslägenhet är en gängse term för bostadsrätt.

Jag har försökt vara tydlig i vem jag syftar till i texten, men blir du osäker skriv då en kommentar så klargör jag gärna detta!


Beskattning vid gåva av bostadsrätt

Ett krav för att transaktionen skall räknas som en gåva är att din dotter ger dig och hennes syster bostadsrätten frivilligt och med avsikt att berika er (det får exempelvis inte vara en betalning för något - då kan beskattning aktualiseras). I det fortsatta kommer jag att göra antagandet att det handlar om en gåva, då jag inte har tillräckligt med omständigheter för att göra en kvalificerad bedömning om det är det eller inte.

Beskattningen hade komplicerats något om ni hade gett din dotter något i utbyte för bostadsrätten, men då ni inte ger henne någon ersättning för andelarna är transaktionen skattefri både för din dotter (givaren) IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 samt för dig och din dotters syster (mottagarna) IL 8:2.

Vidare hamnar du och givarens syster i din dotters skattemässiga situation i förhållande till andelarna av bostadsrätten IL 44:21, vilket lite förenklat innebär att ni får göra samma avdrag som hon hade fått göra när ni sedan säljer andelarna.


Summering

Under förutsättning att transaktionen är att räkna som en gåva och ni inte betalar något för bostadsrättsandelarna är överlåtelsen skattefri.

Avslutningsvis bör det nämnas att det finns vissa formaliakrav när man överlåter en bostadsrätt för att överlåtelsen skall vara giltig BrL 6:4 & 5.

Är det något jag har missuppfattat, något som är otydligt eller om du undrar över något annat är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (316)
2021-02-27 Är gåvor skattefria?
2021-02-27 Är det skattefritt att ta emot pengar och finns det någon gräns för hur mycket man kan ta emot skattefritt?
2021-02-26 Gåva från förälder till barn
2021-02-17 Krävs gåvobrev vid penninggåvor och är gåvor skattefria?

Alla besvarade frågor (89867)