Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA
En mor vill ge en fastighet som bara är en obebyggd tomt som gåva till 1 barn och 2 barnbarn.Är det någon gåvoskatt på detta, stämpelskatt kommer det säkerligen att bli.Är det något annat som man bör tänka på, vi skriver gåvobrev.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förvärv genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att gåvotagaren inte betalar någon skatt när den förvärvar fastigheten. När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/).

Vid förvärv genom gåva träder man in i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att om gåvotagarna väljer att sälja fastigheten i framtiden kommer kapitalvinsten att beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift gåvogivaren hade för fastigheten, dvs. anskaffningsutgiften kommer att bli summan som modern betalade för att förvärva fastigheten.

Med Vänliga Hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (239)
2019-08-11 Måste jag deklarera en gåva av kontanter?
2019-07-27 Vad krävs för att det ska vara en gåva enligt skatterätten?
2019-07-14 Gåva mellan makar; skatteeffekter
2019-06-30 Kan det bli ett problem vid penninggåva?

Alla besvarade frågor (72058)