Beskattningen vid en ev. bostadsrättsförsäljning när bostadsrätten var en gåva

2021-01-23 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga kring bostadsförsäljning och gåva. Om person A äger en lägenhet som har ett marknadsvärde på 2 miljoner kronor och hade ett anskaffningsvärde på 1 miljon kronor, och sen väljer att ge bort ("sälja") hela lägenheten till person B, dvs. lägenheten är helt utan lån och "säljs" till person B för 0 kr. * Är det möjligt att göra på detta vis?* Finns det något tak på hur stor en gåva får vara?* Kommer person A behöva skatta något?* Hur ser det ut för person B när den personen i framtiden säljer lägenheten, utgår man då utefter liknande förutsättningar som person A hade, dvs. att man skattar på vinsten om lägenheten säljs för över 1 miljon kronor?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Är det möjligt att ge bort en bostadsrätt som en gåva?

En bostadsrätt kan absolut ges bort som en gåva. För att överlåtelse ska vara giltigt krävs det att ett gåvobrev upprättas samt att gåvotagaren blir godkänd som medlem i föreningen.

Finns det något tak för hur stor en gåva får vara?

Det finns ingen lagstadgad gräns på hur stort värde en gåva får ha. Men för att det ska ses som en gåva måste några kriterier vara uppfyllda, vilket är följande;

1. En förmögenhetsöverföring sker2. Gåvogivaren ska ha en gåvoavsikt 3. Gåvan ges frivilligt

Blir gåvogivaren skatteskyldig?

Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna (se ovan) är uppfyllda. Det innebär att gåvogivaren inte blir skatteskyldig vid gåvotillfället eller senare.

Hur beskattas gåvotagaren vid en senare avyttring av gåvan?

När en gåva har skett tillämpas kontinuitetsprincipen, som innebär att vid gåvotagarens eventuella avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid.

Eftersom gåvogivaren i din fråga anskaffat bostadsrätten för 1 miljon, ger bort den, och gåvotagaren sedan säljer den för över 1 miljon kommer kapitalvinsten som gåvotagaren ska beskattas på beräknas utifrån gåvogivarens anskaffningspris (1 miljon).

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (325)
2021-04-25 Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?
2021-04-24 Hur mycket pengar kan min mamma ge till oss utan att det sedan ska beskattas?
2021-04-23 Beskattning vid överlåtelse av bostad
2021-04-16 Gåvoskatt i Belgien

Alla besvarade frågor (92074)