Beskattning vid av gåva av aktier eller gåva av rätt till aktieutdelning

2021-10-25 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej,Om jag vill ge bort mina aktier i ett Aktiebolag till min bror behöver dem skatta för dem då? Om jag vill göra samma sak till en vän behöver dem skatta för dem då?Blir det så att säga en förmånsbeskattning av dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller skatterätt varför Inkomstskattelagen (IL) är tillämplig. Jag tolkar din fråga som att det gäller vanliga andelar och inte gåva av kvalificerade andelar (att du eller någon närstående har varit verksam i den verksamhet som bedrivs av företaget), i det fall finns det andra regler än vad jag kommer redogöra för. Beroende på om du vill ge bort aktier eller endast rätten till utdelning av aktier gäller olika regler. Jag kommer därför redogöra för båda situationerna.

Gåva av aktieandelar

Huvudregeln är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 IL). Vid gåvor av aktier beskattas därför inte mottagaren vid gåvotillfället. Mottagaren tar istället över den tidigare ägarens (du i detta fall) värden för aktierna och träder in i din skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att det är först senare när din bror eller kompis säljer eller på annat sätt överlåter aktierna, kan behöva betala skatt. Det skulle ske enligt vanliga regler vad utdelning (kap. 41-42 IL) och inte som förmån.

Bortgiven rätt till aktieutdelning

Om du istället vill ge bort rätten till utdelning av aktierna gäller andra regler. I ett rättsfall kom högsta förvaltningsdomstolen fram till att aktieägaren inte ska beskattas eftersom hen gett bort rätten till utdelningen (RÅ 2006 ref. 45). Vid gåvor av utdelning gäller att det är den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras (på den dag för utdelning som bolagsstämman bestämt) som är skattskyldig (42 kap. 12 § IL). För att avgöra vem som har rätt till utdelningen när den kan disponeras är det avgörande att du givit bort utdelningen innan bolagsstämman. Du behöver alltså skänka utdelningen innan du skulle fått utdelningen, det vill säga innan bolagsstämman. Förutsatt att du gör detta blir du inte skattskyldig, däremot blir din vän eller bror det. Även i detta fall skulle det ske enligt vanliga regler vad utdelning och inte som förmån.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller att vid gåva av aktier träder mottagaren in i givarens skattemässiga situation så att din bror eller kompis blir skattskyldiga när de säljer eller på annat sätt överlåter aktierna. Vid gåva av rätt till utdelning gäller att det är den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras som blir skattskyldig.

Hoppas att detta var tydligt! Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (345)
2022-01-20 Skatt vid gåva av kryptovaluta?
2022-01-15 Skatt på gåva till föräldrar
2021-12-27 Gåvoskatt i Sverige?
2021-12-15 Hur stor kan en skattefri gåva vara?

Alla besvarade frågor (98657)