Beskattning och formkrav vid gåva av fastighet

2016-02-14 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej, jag tänker ge min villa som gåva med vederlag till min son. Vad behöver jag tänka på, gåvobrev mm. Hur stort vederlag för att slippa skatt? Det finns tre till syskon som ej motsätter sig detta.
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Beskattningen vid gåva av fastighet regleras i stämpelskattelagen (StL) och i inkomstskattelagen (IL). StL hittar du här och IL hittar du här. Formkraven vid gåva av fastighet regleras i jordabalken (JB). Den hittar du här.

Det finns självklart flera saker att tänka på när man skall överlåta en fastighet. En av dem är formkraven. Detta kommer jag att gå genom kort nedan.

Som jag nämnde så finns det flera olika aspekter att tänka på, men då jag inte vet exakt vad du är intresserad av att få reda på kan jag inte vara mer specifik i mitt svar på denna punkten.

Formkraven

Enligt JB 4:1 & 29 skall gåvobrevet (en skriftlig handling) innehålla summan som fastigheten överlåts för. Det skall också framgå att du överlåter fastigheten till din son. Vidare måste ni båda skriva under gåvobrevet. Självklart måste det också framkomma vilken fastighet överlåtelsen gäller.

Tidigare fanns det ett krav på att underskrifterna skulle bevittnas av två vittnen. Detta kravet finns inte kvar för att överlåtelsen skall vara gill, dock bör ni ändå ha vittnen till underskriften - annars kommer lagfartsansökan förklaras vilande JB 20:7.

Tänk på att de kan finnas andra krav än de ovan nämnda beroende på hur din specifika situation ser ut. Exempelvis om du är gift eller sambo under vissa förutsättningar.

Beskattningen

En gåva beskattas varken för givaren eller för mottagaren - under förutsättning att den klassas som en gåva även skattemässigt.

För att överlåtelsen av fastigheten till din son skall räknas som en gåva ur en skattemässig aspekt måste du till att börja med ge bort fastigheten frivilligt och för att berika honom.

Det andra kravet enligt IL är att det vederlag som din son skall ge dig understiger taxeringsvärdet för fastigheten IL 8:2, 41:1 & 2, 42:1 & 44:3.

För att ni skall undvika stämpelskatten enligt StL måste vederlaget understiga, lite förenklat, 85% av taxeringsvärdet 5 & 9 §§ StL.

Summering

Det finns alltså vissa formkrav som måste iakttas för att överlåtelsen skall bli giltig. För att undvika både stämpelskatt och kaptialvinstbeskattning måste transaktionen räknas som en gåva, vilket bland annat innebär att vederlaget måste understiga, lite förenklat, 85% av taxeringsvärdet.

Skulle du behöva ytterligare vägledning eller hjälp med att upprätta ett formenligt gåvobrev kan du kontakta våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens området här.

Har jag missförstått något eller om det är något i mitt svar som är otydligt tveka inte att höra av dig igen!

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll