Beskattning och deklaration av gåvor

2016-06-03 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej Ska eventuellt få en gåva på 100000kr av min mamma och jag undrar om jag behöver skatta eller redovisa i deklarationen (som inkomst) för dessa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rena gåvor behöver du inte skatta på, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) (hädanefter förkortad IL). En ren gåva kännetecknas av att tre kriterier är uppfyllda:

1. Det sker en förmögenhetsöverföring av något slag, t.ex. att du får en summa pengar .

2. Förmögenhetsöverföringen har skett frivilligt.

3. Det fanns en gåvoavsikt hos den som förde över förmögenheten.

Det innebär att om gåvan t.ex. är ersättning för något arbete du har utfört (eller liknande) så måste du skatta på den. I ett sådant fall brister det nämligen i gåvoavsikten. Utifrån informationen i din fråga verkar dock alla förutsättningar vara uppfyllda i ditt fall. För säkerhets skull kan det dock ändå vara bra att se över om det finns något som skulle kunna leda en utomstående (t.ex. Skatteverket) till slutsatsen att det inte finns någon gåvoavsikt.

Du behöver därför inte heller deklarera en ren gåva. Det framgår av att en gåva inte faller in under 31 kap. 2 § andra punkten skatteförfarandelagen (2011:1244). Rena gåvor är nämligen något som inte faller inom ett av de tre ”inkomstslagen” tjänst (10 kap. 1 § IL), näringsverksamhet (13 kap. 1§ IL) eller kapital (41 kap. 1 § IL).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med om man ska skatta på gåvor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (295)
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?
2020-10-06 Beskattningskonsekvenser vid en penninggåva
2020-09-30 Gåvoskatt
2020-09-19 Uppstår någon skattemässig skillnad mellan att ärva en fastighet och att få den i gåva?

Alla besvarade frågor (85250)