Beskattning av uppskovsbeloppet

2017-02-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej! jag har tagit del av frågor och svar angående uppskov. jag undrar om lagtexten anger om det är skattesatsen det år som uppskovsbeloppet återförs som gäller som skattesats vid återföringen eller om det är skattesatsen det år reavinsten på bostaden deklarerades. vi skall deklarera en fastighetsförsäljning 2017 (såld i fjol) och funderar på om det är klokt att välja maximala uppskov för att möjliggöra en skattefördel senare år om Sverige sänker skattesatsen från 22% till exv 15% för reavinster på fastigheter.Michael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skattesatsen är relevant för beräkningen av skatten, vilket händer efter att den beskattningsbara inkomsten för året har fastställts. När det gäller uppskov vid fastighetsförsälning är det egentligen så att uppskovsbeloppet inte ingår i den beskattningsbara inkomsten för det året när man väljer att dra nytta av uppskovsbeloppet. Följaktligen beskattas uppskovsbeloppet inte enligt skattesatsen som gäller för det året.

När man återför uppskovsbeloppet till beskattningen, då ingår det beloppet i beräkningen av den beskattningbara inkomsten för det året. Således beskattas det, tillsammans med de övriga inkomsterna för detta år, enligt den skattesats som gäller för detta år.

Det är sant att det är möjligt att på detta sätt få en typ av räntefri skattekredit. Därför skulle jag vilja påpeka att det finns i lagen en schablonintäkt (inkomstskattelagen 47 kap. 11 b §) som man ska ta upp varje år. Detta är lika med 1,67% av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång, vilket i nuläget motsvarar en skatt på 0,5% (30% av 1,67).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?