Beskattning av gåva från utlandet

2016-05-16 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min man och jag ska få en gåva, alternativt förskott på arv av en gemensam vän i Danmark. Det är ingen motprestation. Nu undrar vi om vi ska betala någon form av skatt i Sverige? Kan jag bara lämna över vårt bankkontonummer till vår vän?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvoskatten (och även arvsskatten) är avskaffad i Sverige. Följaktligen framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen att förvärv genom arv eller gåva är skattefria.

För att en förmögenhetsöverföring ska räknas som en gåva krävs att det finns en gåvoavsikt och att överföringen har skett frivilligt. Kravet på gåvoavsikt innebär att gåvan inte får vara en förtäckt ersättning för utförda prestationer. Till exempel är en gratifikation till en anställd för ett utfört arbete i regel inte skattefri.

Är gåvokriterierna uppfyllda ska ni inte behöva betala skatt i Sverige, även om gåvan kommer från utlandet. Det är alltså fritt fram att överföra pengarna. Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen är däremot er bank skyldig att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket i det fall inbetalningen till ert konto överstiger 150 000 kronor. Skatteverket kan därför komma att höra av sig till er och be er redogöra närmare för pengarna.

Ni kan alltid kontakta Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567 för att ställa frågor om betalningar från utlandet.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (308)
2021-01-18 Ska man betala skatt på gåva?
2021-01-14 Beskattas gåvomottagaren för gåvan?
2021-01-09 Skatt vid gåva?
2021-01-09 Beskattas gåvor mellan makar?

Alla besvarade frågor (88197)