Beskattning av gåva

2017-11-01 i Gåvoskatt
FRÅGA
Vi är sex syskon som fått en fastighet i Gåva av våran far. Det finns ett gåvobrev som är upprättat hos advokatbyrå.Den är nu såld för 1.000.000 kr.Efter att vi löst bort ett lån och betalat fastighetsförmedlingens provision blir det en del pengar kvar.ca 150.000 kr per andel.Behöver vi betala någon skatt på den andelen?
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det som gäller när en tillgång är förvärvad genom gåva är att mottagaren/na inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta är en central princip inom skatterätten som kallas för kontinuitetsprincipen och i detta fall går den att utläsa från 44 kap 21 § inkomstskattelagen (IL).

Med detta menas att gåvogivaren (den som ger gåvan) inte behöver betala någon skatt för den eventuella vinst som ni får på fastigheten. Istället är det den eller de som är gåvotagare (som tagit emot gåvan) som ska betala skatt vid försäljning. Gåvotagaren träder så att säga in i den tidigare ägarens ställning och beskattas på samma vis som gåvogivaren hade blivit om han/hon aldrig gett gåvan.

Sammanfattningsvis ska ni alltså betala skatt på vinsten på samma sätt som er far skulle ha gjort om han hade sålt fastigheten själv eftersom ni "tagit över" hans skattemässiga ställning/situation vad gäller gåvan.

För fysiska personer är kapitalvinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet skattepliktig som inkomst i inkomstslaget kapital. Underlaget för vad som ska beskattas (kapitalvinsten) beräknas som skillnaden mellan ersättningen ni fått för fastigheten minskad med anskaffningsutgiften (det er far ursprungligen köpte fastigheten för) samt eventuella förbättringsutgifter. 44 kap 13-14 IL.

Vänliga hälsningar

Robin Uddén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (335)
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt
2021-08-22 Is a gift taxable in Sweden?
2021-08-14 Beskattas gåva?

Alla besvarade frågor (95699)