Beskattning av fastigheter förvärvat genom gåva

2019-02-28 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag har fråga om skatt vid gåva och försäljning av fastighetJag och min fru äger fastighet, vilken vi avser att sälja för annat boende. Vi kan välja, att sälja fastigheten och därefter överföra resterande del av vinsten såsom gåva tillvåra barn. Vilket är fördelaktigast ur skattesynpunkt. Vid gåva antar jag att man barabetalar en expeditionsvavgift och därigenom slipper lagfartskostnad? Barnen deklarerar försäljningen med våra ingångsvärden. Den vinst vi överför till barnen betraktas då såsom förskott på arv - och skattefri? Det är väl så att gåvo- och arvsskatt inte längre finns?Har jag då rätt,om jag antar att det spelar ingen roll hur vi gör ur skattesynpunkt?
SVAR

Hej,

Tack för att duvänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du och din fru säljer eran fastighet, avses det som en avyttring av en tillgång i Inkomstskattelagens mening (44 kap. 3 § Inkomstskattelagen). En vinst eller förlust vid avyttring av en tillgång avses som en kapitalvinst eller kapitalförlust och beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%.

Vad som ovan sagts innebär att du och din fru kommer att beskattas för vinsten när ni säljer fastigheten. Efter beskattningen om ni väljer att överföra resterande pengar som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria.

Om ni istället väljer att ge själva fastigheten som gåva till eran barn kommer inte de att beskattas vid själva förvärvet (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen), dock om de väljer att sälja fastigheten träder de in i eran skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift du och din fru har haft för fastigheten.

Sammanfattningsvis innebär det att om ni säljer fastigheten själva och sedan ger kapitalvinsten som gåva till eran barn, kommer du och din fru att beskattas på kapitalvinsten. Om ni istället ger själva fastigheten som gåva till eran barn, kommer inte de att beskattas för själva förvärvet men istället sker beskattningen när de avyttrar fastigheteten i framtiden. Det blir ingen skillnad på själva beskattningen men i första fallet är det ni som blir skatteskyldiga för kapitalvinsten, och i det andra fallet är det barnen som blir skatteskyldiga när de säljer fastigheten i framtiden.

När det kommer till stämpelskatt, vid förvärv genom gåva behöver man betala stämpelskatt enbart om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Om så är inte fallet, betalar man endast expeditionsavgiften (https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-agare/stampelskatt-och-avgifter/). Om du och din fru kommer att sälja fastigheten kommer ni att behöva betala stämpelskatt medan om ni ger fastigheten som gåva till eran barn kommer endast betalningen av expeditionsavgiften bli aktuellt.

Med Vänliga Hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (232)
2019-05-13 Penninggåva mellan syskon
2019-05-08 Kostnad om man skriver över fastighet genom gåva
2019-05-03 Ingen gåvoskatt i Sverige
2019-04-24 bestämma pris vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (69309)